Vores IT politik

IT i Danmark

IT spiller en helt central rolle i det danske samfund. Vores samfund er nu digitaliseret i sådan en grad, at vi er dybt afhængige af den digitale infrastruktur for at kunne kommunikere med hinanden og få samfundet til at fungere.

Udbredelsen af IT betyder, at der indsamles flere oplysninger om danskerne. Det kan være med til at gøre hverdagen lettere og give en bedre service fra både det offentlige og det private, som er skræddersyet til den enkelte ud fra deres data. Men tilgængeligheden af digitale data kan også bruges til at overvåge borgerne i en grad, som mange finder, er over grænsen.

Denne afhængighed af IT kan desværre også give bagslag i form af IT-skandaler. Vi har de seneste år været vidner til en række offentlige IT-skandaler – særligt inden for SKAT og sundhedsvæsenet. SKATs brug af det såkaldte EFI-system har ført til milliardstore tab for Danmark, og Sundhedsplatformen har skabt mange problemer for både personale og patienter i sundhedssektoren.

IT kan effektivisere den offentlige sektor

Det er Liberal Alliances politik, at IT kan, hvis det bruges rigtigt, bidrage til at gøre den offentlige sektor mere effektiv. Det er der hårdt brug for, da vores meget store offentlige sektor er blevet alt for stor og ineffektiv og er sandet til i bureaukrati, som tapper ressourcer fra kernevelfærden.

Vi skal derfor have en bedre integration af den nyeste teknologi i Danmarks velfærdssystem. Den offentlige sektor skal på slankekur, og det kan ske ved at bruge IT til at effektivisere og skære unødigt bureaukrati væk. Gevinsterne af digitaliseringen skal bruges til besparelser i det offentlige, så vi ikke længere skal bruge lige så mange penge på at finansiere den offentlige sektor.

Bedre offentlige IT-løsninger skal også bidrage til at aflaste dansk erhvervsliv, så vores virksomheder ikke belastes af forældet teknologi. Og det skal ikke være det offentlige selv, men private virksomheder, der udvikler fremtidens IT-løsninger via udbud. Fri konkurrence på det private marked fører til de bedste produkter, og det gælder også IT-løsninger.

IT skal tjene borgerne

IT skaber muligheder, men også udfordringer, for vores liberale demokrati og frihedsrettigheder. Flere og flere data om borgerne bliver opsnappet pga. øget brug af IT – det er bl.a. oplysninger om danskernes økonomi, sundhed og sociale liv. Faren er, at de mange oplysninger misbruges til at overvåge borgerne, så man ikke kan slippe for at blive kigget over skulderen.

Vi må derfor sørge for, at borgernes grundlovssikrede rettigheder ikke krænkes pga. de muligheder for overvågning og privatlivskrænkelse, som avanceret IT muliggør. IT-politikken skal være til for borgerne, ikke for staten og andre aktører, som ønsker at indføre masseovervågning i vores samfund.

En IT-politik, der er til for borgerne, betyder også, at ældre og andre, der ikke er IT-parate, skal have rimelige vilkår, når dele af den offentlige sektor digitaliseres. Alle borgere skal have gavn af digitalisering og teknologi, ikke kun de IT-kyndige.