Ældre fortjener og har ret på en ordentlig ældrepleje. Vi ved, at det er meget individuelt, hvad vores ældre medborgere har brug for, og den forskellighed skal mødes og afspejles i den måde, vi behandler de ældre på. Derfor ønsker Liberal Alliance en ældrepolitik, som sætter den enkelte i centrum og giver den ældre frihed til at vælge en god og værdig alderdom.
Plejetrængende ældre skal mødes som de mennesker, de er, og i videst muligt omfang have mulighed for at leve det liv, de valgte at leve, før de fik brug for hjælp. Der skal gøres op med ensretningen i ældreplejen og i endnu højere grad sikres lige og frie muligheder for de ældre og deres pårørende.

Frihed til en god og værdig alderdom er ikke ensbetydende med, at ældreservice absolut skal leveres af det offentlige. Liberal Alliance ønsker en højere grad af udlicitering af ældreplejen, og at pengene følger den enkelte ældre, så de og deres pårørende får bedre muligheder for selv at vælge den hjemmeplejeleverandør, seniorbolig eller det plejehjem, der er rigtig for dem.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059