Siden FE-skandalen begyndte at tage fart, har en lang række uafhængige eksperter, og nærmest alle tidligere centrale ministre og departementschefer, kritiseret sagen og ikke mindst regeringens rolle i forløbet.

I noget større diskretion arbejdede eksempelvis de to tidligere statsministre Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen samt flere tidligere departementschefer på de indre linjer for at overbevise regeringstoppen om, at sagen burde under låg.

Weekendavisen, 14. januar 2022
Om den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup

[Der er tale om en] alvorlig svækkelse af retstilstanden, [og sagen er] alvorligt belastende for Danmarks omdømme blandt vores allierede. Det sker beklageligvis på et tidspunkt, hvor Danmarks sikkerhed er alvorligt truet af udviklingen i vort nærområde.

Ansvaret herfor falder tungt på statsministeren. Som formand for regeringens sikkerhedsudvalg har statsministeren givet grønt lys for både overreaktionen i august 2020 og for sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen i december 2021

Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen
Tidl. statsminister og tidl. udenrigsminister, Åbent brev, d. 12/02/22

Jeg har længe prøvet at forstå politiet og anklagemyndighedens ageren i Findsen-sagen, og jeg er nu kommet til det resultat, at Findsen et eller andet sted har en højt placeret fjende.

Eva Smith
Professor emerita, Det Juridiske Fakultet ved KU. Berlingske, 18/02/22

Hvad foregår der? Hallo, vi er i Danmark, som vi selv omtaler som en retsstat. Ikke i Hviderusland. Siden hvornår er man under politiske briefinger begyndt at oplyse dybt personlige oplysninger om sigtede personer over for politikere på baggrund af hemmelige aflytninger?

Eva Smith
Professor emerita, Det Juridiske Fakultet ved KU. Berlingske, 18/02/22

Er det betegnelsen ”Rigets sikkerhed”, der har lammet alle? Jeg gør opmærksom på, at det er præcis de ord, der bruges i diktaturstater, når man fængsler modstandere og nægter at oplyse det nærmere indhold af sigtelserne.

Eva Smith
Professor emerita, Det Juridiske Fakultet ved KU. Berlingske, 18/02/22

Hvis jeg sad som efterretningschef og var samarbejdspartner, og jeg hørte, at den allerøverste efterretningschef sad varetægtsfængslet – ja varetægtsfængslet – ville jeg sige til mig selv, at der må da være et eller andet råddent i det system. Jeg ville være meget forsigtig med at samarbejde med det system. Du finder simpelthen ikke noget, der er lige så opsigtsvækkende som det her, uanset hvor du kigger hen. Derfor er det en tragedie for alle.

Hans Jørgen Bonnichsen
Tidl. operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste. DR, d. 10/01/22

Den her sag skader jo, fordi udenlandske samarbejdspartnere bliver mere tilbageholdne med at samarbejde, og det, de vil dele med FE, bliver mindre og mere selektivt. Det her er bare så dybt, dybt skadeligt.

Jacob Kaarsbo
Fhv. chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. DR, d. 10/01/22

Hele sagen er netop et skoleeksempel på, hvordan man ikke må behandle sager, hvor der er opstået spørgsmål om, hvorvidt en fremtrædende efterretningsperson har handlet ukorrekt eller ligefrem ulovligt i tjenesten.

[...]

Alt i alt må min konklusion være, at den samlede FE-sag – trods de sikkert bedste hensigter – er behandlet med en sjælden grad af hensynsløshed over for enkeltpersoner, mangel på eftertænksomhed og evne til at tænke blot et til to skridt frem. Med heraf følgende store menneskelige omkostninger for de implicerede og risiko for alvorlig skade på FE og tjenestens fremtidige arbejdsmuligheder.

Michael Lunn
Fhv. departementschef i Justitsministeriet gennem 27 år. Politiken, d. 11/02/22

Det kunne se ud som om, brieferingerne mere har haft karakter af tilsværtning end saglig behandling af sagen

Lasse Lund Madsen
Juraprofessor i strafferet ved AU. Berlingske, d. 07/09/22

En næsten ubrudt kæde af fejlbeslutninger er en glimrende måde at udtrykke det på.

Anders Troldborg
Fhv. departementschef i Forsvarsministeriet. Berlingske, d. 13. februar 2022

Med den baggrund, jeg har, virker den her sag utroligt dårligt håndteret. Jeg vil ikke udtale mig om indholdet af sagen, men håndteringen har været præget af amatørisme.

Michael Christiansen
Fhv. departementschef i Forsvarsministeriet. Berlingske, d. 13/02/22