Liberal Alliance var imod offentlighedsloven, der blev vedtaget i 2013, og det er Liberal Alliance stadig. Modstanden mod offentlighedsloven, eller “mørklægningsloven”, som den også blev kaldt, skyldes grundlæggende, at det er blevet sværere for offentligheden at få indsigt i beslutningsgrundlaget og arbejdet i ministerierne. Det er den helt forkerte vej at gå!

Liberal Alliance ønsker i stedet mere åbenhed og større gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, da det er den eneste måde, borgerne kan se magthaverne i kortene og sikre sig, at de træffer beslutninger på et sagligt grundlag.