• LA's plan for fremtiden

  Vækst og nye job

  Den samlede beskæftigelse vil stige med 124.000 fuldtidsbeskæftigede.

  Flere penge i hånden

  Alle vil få et større rådighedsbeløb –– fx vil en kassedame få ca. 20.000 kr. mere udbetalt om året.

  Fokus på varme hænder

  Mindre bureaukrati og projektmageri betyder flere ressourcer til kernevelfærd.

  En ny chance for mange

  Rigtig mange mennesker vil komme ud af passiv forsørgelse og ind i fællesskabet.

  Mere lige end Sverige

  Danmark vil fortsat have mindre ulighed end Sverige.

  Vi tror på fremtiden

  Sammen kan vi sikre et Danmark med flere muligheder for alle.
  Med de rette reformer kan vi nå rigtig langt. Det har vi Bjarne Corydons og finansministeriets ord for. De har regnet vores forslag igennem og bekræfter konklusionerne.
 • Mere personlig frihed

  Danmark er på vej til at blive et formyndersamfund, hvor politikere blander sig i alting. Det skal stoppes. Borgerne skal have lov at leve deres liv som de selv synes. Politikere skal ikke være smagsdommere. 

  Mindre skat

  Danmark har verdens højeste skattetryk. Og politikerne fortsætter med at udskrive nye skatter og afgifter. Det udhuler vores levestandard, dræner vores konkurrenceevne og koster os tusinder af job. Den udvikling skal vendes. 
   

  Gang i væksten

  Velfærd forudsætter velstand. Vi er nødt til at få flere mennesker til at arbejde, hvis Danmark skal blive ved med at være et rigt land. LA går ind for halvering af selskabskatten og forbedringer for erhvervslivets vilkår i Danmark.

  Mere for pengene

  Danmark har i dag et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten alt for dårlig og pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Stop den syndflod af papirer, blanketter, skemaer og kontrol, som strømmer ud fra Christiansborg.

 

Vil du være med til at trække Danmark i en friere retning?


Politik

Mærkesager

Liberal Alliance er en alliance af personer med liberale holdninger, som samler sig omkring fire mærkesager.
Læs mere om vores værdier
Max 40% Skat

Det danske skattetryk, som er det højeste i verden, skal sættes ned. Liberal Alliance foreslår max 40% skat på arbejde.


Færre Forbud

Mere personlig frihed.


Gang i Væksten

Nedsættelse af firmaskat til 12,5%.


Mindre Bureaukrati

Mere effektivitet i det offentlige - lad os få mere for pengene.