Liberal Alliance ønsker en fremtidssikret transportpolitik med de rette proportioner mellem offentlig og privat transport. I dag foretages meget store investeringer i jernbanenettet og driften, imens at et meget stort antal rentable vejprojekter er blevet skrinlagte. Det betyder, at danskerne bruger unødigt meget tid på at sidde i kø.

Langt størstedelen af persontransporten foregår på de danske veje. Det er derfor nødvendigt og naturligt at en stor del af statens infrastruktur-investeringer anvendes på, at øge kapaciteten de steder, hvor der er presserende belastningsproblemer. Eksempelvis er det vigtigt, at staten udvider motorvejsnettet de steder, hvor det giver mest samfundsmæssig mening, og at vi understøtter de store bro- og tunnelprojekter, der binder Danmark bedre sammen. Prognoser viser en stærkt stigende transportmængde frem mod 2030, og skal vejnettet ikke sande helt til, kræves der fremsynede investeringer allerede nu.

På jernbanen skal man komme i mål med signalprogrammet. Derudover skal man sikre, at nye investeringer er rentable samfundsøkonomisk, og optimere så man opnår en bedre trafikafvikling. Også når det betyder, at man må sløjfe enkelte stoppesteder.

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059