Transportpolitik for fremtidens Danmark

Transport og infrastruktur i Danmark

Vores samfund og økonomi er afhængigt af, at der er god infrastruktur og velfungerende transport, så danskerne kan komme fra A til B så hurtigt, effektivt og billigt som muligt. Gode transportmuligheder øger mobiliteten, hvilket fremmer den økonomiske vækst og giver danskerne mere tid i hverdagen.

Langt størstedelen af transporten af personer i Danmark – over 90 % – foregår på vejene. Den mest populære transportform er via køretøj: der er over 3 mio. køretøjer registreret i Danmark, og heraf er 2,5 mio. personbiler. Danskerne er også relativt glade for at køre i tog: i 2020 var der over 201 mio. passagerer på det danske jernbanenet.

En stor del af transporten i Danmark er kollektiv transport og finansieres derfor helt eller delvist af det offentlige. Det betyder, at danskerne kan benytte den kollektive transport til nedsatte priser. Til gengæld betaler danskerne til den kollektive transport via skatten, og der er oftest meget lidt konkurrence og få udbydere inden for kollektiv transport.

Opgør med transportmonopoler

Den kollektive transport i Danmark er utroligt dyr og ineffektiv. Det skyldes især, at der ikke er nok konkurrence: Nogle få aktører dominerer og får ofte gavmild støtte fra staten, og det har skabt nogle monopoler på transportområdet, som betyder dyrere transport for danskerne.

Det er derfor afgørende, at vi får gjort op med monopoldannelsen for transport. Der skal skabes plads til, at nye aktører kan komme ind, så der kommer mere konkurrence. Det vil gøre transporten billigere og give borgerne en bedre og mere effektiv transport.

Det er især vigtigt ift. togdrift, hvor der er brug for at udfordre DSB’s dominans. Det er langt dyrere at køre med tog end det behøver at være, og de mange skandaler i DSB viser tydeligt, at der er brug for nytænkning og konkurrence på togområdet. Derfor er det Liberal Alliances politik, at kontrakten med DSB bør opsiges hurtigst muligt.

Afspil video

Fremtidens transport

Når vi skal investere i transport og infrastruktur er det helt afgørende, at vi bruger pengene, så der er størst muligt samfundsøkonomisk afkast på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at staten udvider motorvejsnettet de steder, hvor det giver mest samfundsmæssig mening, og at vi understøtter de store bro- og tunnelprojekter, som er nødvendige for at sikre en moderne og velfungerende infrastruktur.

Vi skal også tage langt mere hensyn til den hastige, teknologiske udvikling i transport, når vi foretager investeringer. Det gælder bl.a. fremkomsten af førerløse biler og busser, droner og andre nye transportformer, som vil få stor betydning for fremtidens transport. Vi skal løbende tilpasse lovgivningen, så den tager højde for fremtidig teknologi.

Endelig er det vigtigt at give alle danskere bedre mulighed for god og hurtig transport, så vi sikrer langt bedre mobilitet i fremtidens Danmark. Derfor foreslår vi at fjerne registreringsafgiften, så flere danskere kan få råd til en bil. Vi vil også sænke benzin- og dieselafgiften, så folk med lang transporttid til arbejde o.a. har råd til at transportere sig.