Liberal Alliance ønsker en fremtidssikret transportpolitik med de rette proportioner mellem offentlig og privat transport. Da den kollektive trafik både er dyr og ineffektiv, er det vigtigt at få brudt op med monopoldannelsen og i højere grad få inddraget private aktører på transportområdet, så borgerne kan få så god service og rettidighed som muligt.

Da langt størstedelen af persontransporten foregår på de danske veje, er det både nødvendigt og naturligt at placere hovedparten af statens infrastrukturelle investeringer her. Eksempelvis er det vigtigt, at staten udvider motorvejsnettet de steder, hvor det giver mest samfundsmæssig mening, og at vi understøtter de store bro- og tunnelprojekter, der binder Danmark bedre sammen.

De statslige investeringer bør generelt tage mere hensyn til teknologiudviklingen, herunder fremkomst af førerløse biler og busser, droner m.v.

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.