Fakta om vedvarende energi

Vedvarende energi er energi, der kommer fra uudtømmelige kilder som sol, vand og vind. De er dermed anderledes fra ikke-vedvarende energi som kul, olie og gas, som kun findes i en begrænset mængde og derfor ikke er uudtømmelige.

Derudover udleder vedvarende energi modsat fossile brændsler ikke CO2. De bidrager derfor ikke i samme grad til global opvarmning som fossile brændsler, der via drivhuseffekten får jordens temperatur til at stige.

17 gange så meget havvind

Hvis el-infrastrukturen opgraderes, så der er kapacitet til en hastig elektrificering, står vi på nippet til en revolution i grøn energi, hvor vedvarende energi kan udbygges i højt tempo uden statslige tilskud. For solkraft og vindmøller på land har det længe været sådan, at det kunne foregå kommercielt uden støtte. En lang række landprojekter står i kø og venter på elnettet. Og seneste udbud af havvindmøller, Thor, blev vundet uden støtte og med store forventede betalinger til staten. Udfordringen er nu kun, at det går alt for langsomt med opsætning af ny havvind.

Udbuddene, som er skabt for at minimere statsstøtte, bør blive afløst af store auktioner efter modellen i New York Bight-auktionen. Her blev seks store områder udbudt, og virksomhederne bød samlet ca. 4,4 mia. dollars for at få lov til at udvikle havområderne uden for New York og New Jersey. Udviklerne forventes at opsætte mellem 5,6 og 7 GW havvindskapacitet. Det er altså ca. tre gange den nuværende danske havvindskapacitet på 2,3 GW, som amerikanerne får sat op ved en enkelt auktion.

Læringen er, at havvind nu er rentabelt, at store udbud skaber attraktive priser, og at vi har en klar europæisk førerposition på havvind. 5 ud af 6 af vinderne i New York Bight er europæiske firmaer. Danmark har særligt i Nordsøen nogle af de mest attraktive forhold for havvind. Derfor burde der ikke være noget til hinder for, at vi også i Danmark finder de grønne ambitioner frem.

Vi skal snarest lave meget store auktioner af havvind, så Danmark kan lykkedes med at blive en væsentlig eksportør af grøn strøm. Energistyrelsen har i en screening identificeret et havvindpotentiale på minimum 40 GW på et areal på ca. 35.000 km2. Vi skal have en politisk målsætning om, at vi hurtigst muligt får udnyttet denne kapacitet.