Liberal Alliance
5. januar 2023

Posterne til Folketingets udvalg og deres formandskaber blev den 3. januar fordelt, og her fik 13 af Liberal Alliances folketingsmedlemmer tildelt poster i en lang række af udvalgene. I Liberal Alliance glæder vi os over at være repræsenteret og få indflydelse i udvalg, som varetager vigtige politiske områder.

Liberal Alliances gruppeformand, Ole Birk Olesen, ser frem til at han og medlemmerne af partiets folketingsgruppe begynder udvalgsarbejdet:

”Liberal Alliances fremgang ved valget bliver nu også afspejlet i tildelingen af udvalgsposter og omsat til indflydelse. Vi vil bruge den indflydelse til at præge politikken i udvalgene i en liberal retning.”

Af formandsposter er Steffen Larsen blevet formand for Retsudvalget, Henrik Dahl er udnævnt til næstformand for Udenrigspolitisk Nævn, Lars-Christian Brask er næstformand for Erhvervsudvalget, Katrine Daugaard er næstformand for Socialudvalget, Jens Meilvang er næstformand for Transportudvalget og Sólbjørg Jakobsen er udnævnt til næstformand for Ligestillingsudvalget.

Derudover har medlemmerne af Liberal Alliances folketingsgruppe fået tildelt poster i denne række af udvalg:

Ole Birk Olesen:
Udvalget for Forretningsordenen
Finansudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udvalget for Valgs Prøvelse

Sólbjørg Jakobsen:
Beskæftigelsesudvalget
Færøudvalget
Grønlandudvalget
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget
Skatteudvalget

Steffen Larsen:
Beskæftigelsesudvalget
Epidemiudvalget
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Retsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Helena Artmann Andresen:
Boligudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Sundhedsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Steffen Frølund:
Boligudvalget
Erhvervsudvalget
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Skatteudvalget

Sandra Elisabeth Skalvig:
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Ligestillingsudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Medlem af udvalget for Digitalisering og IT

Carsten Bach:
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udenrigsudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Katrine Daugaard:
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
Socialudvalget
Ældreudvalget

Jens Meilvang:
Indenrigsudvalget
Transportudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Alexander Ryle:
§71-udvalget
Europaudvalget
Forsvarsudvalget
Socialudvalget
Udvalget for digitalisering og IT

Lars-Christian Brask:
Erhvervsudvalget
Indenrigsudvalget
Transportudvalget

Louise Brown:
Epidemiudvalget
Kulturudvalget
Sundhedsudvalget

Henrik Dahl:
Børne- og Undervisningsudvalget
Kirkeudvalget
Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udenrigspolitisk Nævn
Udenrigsudvalget