Folketingsmedlem og partileder

Alex Vanopslagh er folketingsmedlem og partileder for Liberal Alliance. Han er søn af Anni Sørensen og slagteren Samuel Vanopslagh, voksede op i Struer og er i dag far til Milton på 5 år. Alex har været en del af Liberal Alliance siden 2011 hvor han meldte sig ind i Liberal Alliances Ungdom (LAU). Han blev i 2014 formand for samme organisation og på bare to år som formand for LAU formåede han at fordoble medlemstallet.

I 2017 blev Alex færdiguddannet som kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet og vandt samme år DM i debat på Folkemødet. Han arbejdede sideløbende som public affairs-konsulent i GRACE PA og blev ved kommunalvalget i 2017 valgt til Borgerrepræsentationen i København.

Ved folketingsvalget i 2019 blev Alex valgt i Vestjyllands storkreds. Kort efter overtog han tidligere udenrigsminister Anders Samuelsens post som partileder for Liberal Alliance, efter partiet var gået meget tilbage. I dag er Alex udover at være partileder politisk ordfører samt ordfører på områderne erhverv, ret, energi og forsyning, ligestilling, klima og nordisk samarbejde.

Alex Vanopslaghs mærkesager

Alex kæmper for et Danmark med mere frihed til borgerne og mere privat initiativ. Borgerne skal have lov til at beholde flere af deres egne penge i stedet for at blive straffet med tårnhøj skat hvis de gør en ekstra indsats; Den offentlige sektor skal slankes og reformeres, så det er den enkelte borgers behov frem for bureaukrati og proces, der er i centrum; Og der skal være langt bedre mulighed for, at private kan levere velfærd, så borgerne får flere valgmuligheder og bedre service.

Alex ser også med stor bekymring på den fattigdom, som mange langtidsledige rammes af. Altså den type ”åndelig” fattigdom“, hvor man har mistet modet i tilværelsen, troen på egne evner og er blevet alt for afhængig af det offentlige. Det er helt essentielt for både den enkeltes livskvalitet, at de oplever at kunne tage ansvar for deres liv og kan gøre en forskel for dem selv og andre mennesker. Danmark bakser ikke med økonomisk fattigdom, men den type fattigdom, hvor for mange mennesker har mistet fodfæstet i tilværelsen. For at komme den type fattigdom til livs skal vi derfor give flere incitamenter til at komme i arbejde og reformere beskæftigelsessystemet, så det i højere grad møder den enkelte borger i øjenhøjde.

Et andet område, som Alex er meget optaget af, er unges mistrivsel. Selvom børn og unge i Danmark i dag har flere muligheder end nogensinde før, døjer alt for mange med angst, stress og andre mentale problemer. Ifølge Alex skyldes det især, at der er sket et dannelsestab, hvor unge mennesker har mistet forbindelsen til det, der er større end dem selv. I stedet for at finde mening i litteratur, kunst, religion eller lignende er det vigtigste for mange unge i dag at være perfekte på alle mulige parametre. Og de skal samtidig leve op til uoverskuelige, abstrakte krav i skolen, hvilket skaber mistrivsel. Derfor skal vi have dannelsen og konkrete krav tilbage i skolen, og overdreven perfekthedskultur skal erstattes af et mål om en mere meningsfuld tilværelse baseret på individuelt ansvar.

Folektingsmedlem, Østjyllands Storkreds

Forfatter og journalist. Født i 1972. Har arbejdet blandt andet på Ekstra Bladet og Berlingske Tidende og været redaktør på netavisen 180 grader. Udgav i 2007 bogen Taberfabrikken. Stammer fra Agerskov i Jylland, men bor i dag i Vanløse med sin kone, fotografen Sif Meincke og deres to sønner. Fritiden står i familiens tegn – gerne med ture til sommerhuset.

Folketingsmedlem, Sydjyllands Storkreds

Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Han er søn af sognepræsten Paul Dahl og lektoren Inger Marie Dahl, opvokset i Skærbæk og har tre børn. Henrik er uddannet sprogofficer i russisk, kandidat i sociologi fra Københavns Universitet samt indehaver af en mastergrad fra University of Pennsylvania. Senere blev han ph.d. fra CBS.

Før han gik ind i politik, havde Henrik en lang karriere som bl.a. forsker, forfatter og iværksætter. Han var bl.a. adjungeret professor ved CBS fra 2003, medstifter af virksomheden Advice Analyse, livsstilsekspert i diverse programmer fra Danmarks Radio og forfatter til anerkendte bøger som Hvis din nabo var en bil og Den usynlige verden.

Henrik blev senere medlem af Liberal Alliance og stillede op som folketingskandidat i 2014. Ved folketingsvalget i 2015 blev han valgt i Sydjyllands storkreds og blev genvalgt ved folketingsvalget i 2019. I dag er Henrik Liberal Alliances ordfører for uddannelse og forskning, børn og undervisning, miljø, udlændinge, integration og indfødsret, sundhed og ældre, kirke, udenrigspolitik, forsvar, kultur, fødevarer og fiskeri. Han er desuden fast skribent for Berlingske og Jyllands-Posten, hvorfra han bidrager til den offentlige debat.

+45 33374912
henrik.dahl@ft.dk

Henrik Dahls politiske mærkesager

Som politiker har Henrik især rettet fokus mod forskning og uddannelse. Sammen med bl.a. Morten Messerschmidt (DF) fremsatte han i 2021 ”V 137 Om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer” mhp. at få universiteternes ledelser til at sikre, at forskningen på danske universiteter fortsat lever op til grundlæggende, videnskabelige principper og at der ikke bruges penge på politisk aktivisme forklædt som forskning. Forslaget blev vedtaget i Folketinget.

Henrik har også kæmpet for at få indført de såkaldte Chicago-principper i dansk lovgivning, så ytringsfriheden på universiteterne sikres fremadrettet. For friheden til at sige hvad man vil og forske i det man vil inden for lovens rammer er forudsætningen for, at videnskaben kan avancere og skabe nye ideer og produkter til gavn for samfundet. Desværre har universiteternes ledelser ikke altid magtet at sikre ytringsfriheden, hvorfor Henrik og Liberal Alliance har kæmpet for at sikre forskere og underviseres frihedsrettigheder, så universitetet fortsat er et sted med plads til fri debat, nytænkning og kontroversielle ideer.

Henrik ser også med stor bekymring på identitetspolitikkens indtog i Danmark og den tribalisme, intolerance og ”cancel-kultur”, som den kan medføre. Han har bl.a. behandlet emnet i sin bog Den sociale konstruktion af uvirkeligheden og skriver jævnligt debatindlæg om identitetspolitik i en række medier.