Liberal Alliance vil fastholde et højt fagligt begrundet niveau af natur- og grundvandsbeskyttelse, miljøregulering og ressourceeffektivitet i Danmark, men med væsentlige effektiviseringer i det offentlige tilsyn og administration bl.a. ved hjælp af afbureaukratisering og udlicitering af tilsynsopgaver, sagsbehandling mm.

Der skal sikres en balance mellem benyttelse og beskyttelse, men naturen og miljøet forbedres ikke af at blive målt, vejet og administreret. En effektivisering vil frigøre midler, der kan omprioriteres til naturpleje, miljøforbedringer og forureningsbekæmpelse i Danmark samt til forskning og teknologiudvikling inden for disse områder.

Den danske regulering inden for natur, miljø og ressourcer skal følge EU’s regler og direktiver og undgå de eksempler på væksthæmmende overimplementering, der eksisterer i dag.

Danmarks førertrøje på miljøområdet skal udnyttes til at øge eksporten og til at påvirke myndighederne og borgerne i vores nabolande til – i ligeså høj grad som i Danmark – at tage ansvar for påvirkning af vores fælles økosystem. Samtidig skal miljøindsatsen varetages på en måde, så der altid opnås størst mulig effekt på natur og miljø og færrest mulige byrder på erhvervslivet såvel som privatpersoner. Det vil ofte betyde individuelle og differentierede målrettede løsninger dér, hvor behovet for mennesker og miljø er størst.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059