En liberal kulturpolitik

Kultur i Danmark

Kulturen spiller en helt afgørende rolle for vores samfund og danskernes liv. Det er kulturen, der binder os sammen og giver os et fælles ståsted i verden. Kulturen er også med til at fremme værdier som demokrati, frihed og tolerance, der er centrale for vores samfund. Og kunst skaber et dybere bånd til vores historie og får os til at fokusere på det, der er større end os selv.

Derfor er det helt afgørende, at vi har en kulturpolitik, som skaber langt bedre vilkår for, at dansk kunst og kultur kan blomstre og berige danskernes liv. Et godt kulturliv er en forudsætning for, at vi kan have et stærkt, nationalt fællesskab og få et bedre kendskab til vores værdier.

Prioritér kulturens elite og vækstlag

Desværre har kulturen i dag ikke optimale vilkår pga. den måde, som kulturstøtten fordeles på af politikerne. Der gives for mange støttekroner til kunstnere, som sagtens kan klare sig på markedsvilkår og egenfinansieres, mens eliten og vækstlagene ikke prioriteres nok.

Vi vil bl.a. målrette en større del af kulturstøtten kulturlivets elite, som er på højeste niveau inden for musik, billedkunst, film og andre kunstarter. Elite skal ikke længere være et fyord – vi skal tværtimod skabe de bedste betingelser for, at de allerbedste inden for deres felt kan skabe sublim kunst og kultur og inspirere resten af befolkningen.

Også vækstlag og talentfulde unge skal have mere opmærksomhed. Vi skal sikre bedre mulighed for ”seed money” til dygtige, unge kunstnere, så de får det nødvendige økonomiske skub og kan være med til at forme fremtidens kulturliv. Støtten skal kun være midlertidig og have til formål at spotte og skabe opmærksomhed om talentfulde kunstnere, der har et stort potentiale.

Mere marked og privat støtte til kultur

Til gengæld skal der gives langt mindre offentlig støtte generelt, især til kulturtilbud, som kan klare sig fint på det frie marked. Dem, der kan klare sig på markedsvilkår, skal ikke have støtte fra det offentlige. Det er spild af skatteborgernes penge og skaber et usundt afhængighedsforhold mellem politikere og kulturliv.

Vi skal også skabe bedre betingelser for privat støtte fra fonde, familier og privatpersoner til kulturen. Derfor ønsker vi i Liberal Alliance at lempe skatten for fonde, som støtter dansk kultur. Vi ønsker også markante skattelettelser for alle danskere, så de har flere penge til rådighed, som bl.a. kan bruges til at støtte kulturen.

Også de udøvende kunstnere selv vil få stor gavn af vores skattepolitik, hvor ingen skal beskattes af de første 7.000 kr. hver måned. Det er kun rimeligt, at vi giver kunstnere mulighed for at beholde en større del af deres indtjening, så de belønnes for at bidrage til dansk kultur.