Det danske kongehus

Det danske samfund er et konstitutionelt monarki. Det betyder, at Danmark har et kongehus, og vores statsoverhoved er dronningen, mens lederen af regeringen er statsministeren. Danskerne kan derfor selv udpege den politiske ledelse af Danmark ved valg, og kongehuset kan ikke på egen hånd lovgive uden om regeringen.

En af kongehuset og dronningens vigtigste opgaver er at repræsentere Danmark i udlandet, bl.a. for at skabe bedre muligheder for dansk erhvervsliv og eksportvirskomheder. Desuden deltager dronningen og resten af kongefamilien i officielle åbninger, jubilæer m.m. her i Danmark.

Undersøgelser viser, at danskerne i høj grad bakker op om det danske kongehus. Over 80 % støtter kongehuset ifølge Gallup, og det er derfor kun en ret lille minoritet af danskere, som vil gøre vores samfund til en republik ved at afskaffe monarkiet.

Bevar kongehuset

I Liberal Alliance mener vi, at kongehuset skal bevares. Vi er tilhængere af kongehuset, for det er en helt essentiel del af Danmarks historie, kultur og samfund. Og vi er stolte af det arbejde, som dronningen og resten af kongehuset gør for Danmark – både herhjemme og i udlandet.

Hvis vi afskaffer monarkiet og i stedet får en præsident eller lignende som statsoverhoved, vil vi miste en vigtig del af Danmarks kultur og tradition. Kongehuset binder os sammen i et større fællesskab og viser, at vi godt kan prioritere det traditionelle, historiske og nationale, selvom vores samfund bliver mere moderne og globalt orienteret.

Kongehuset er også med til at understøtte dansk erhvervsliv og åbne døre til nye markeder rundt om i verden. Kongehusets indsats gør, at Danmark skiller sig ud fra andre lande og har bedre mulighed for at skabe opmærksomhed om Danmarks styrker. Det betyder flere arbejdspladser i Danmark og gør hele vores samfund rigere.

Kongehuset skal kun have symbolsk magt

Selvom vi i Liberal Alliance bakker op om kongehuset, er det vigtigt at pointere, at kongehuset kun skal have en symbolsk rolle ift. den politiske ledelse af landet. Som det står i vores lovgivning er det ikke dronningen, men det politiske flertal i Folketinget valgt af befolkningen, som skal vedtage lovene i Danmark.

På den måde bliver magten hos befolkningen, som selv får mulighed for at vælge sine politiske repræsentanter. Kongehuset skal under ingen omstændigheder have mulighed for ene og alene at bestemme, hvordan landet skal regeres, som vi oplevede under enevælden. I stedet skal kongehuset fokusere på sine styrker: at fremme fællesskabet og kulturen i Danmark og øge vores tilstedeværelse i udlandet.

Dermed kan vi bevare vores moderne, repræsentative demokrati og samtidig nyde godt af vores kongehus og alle de fordele, det indebærer for vores samfund.

Kultur i Danmark

Kulturen spiller en helt afgørende rolle for vores samfund og danskernes liv. Det er kulturen, der binder os sammen og giver os et fælles ståsted i verden. Kulturen er også med til at fremme værdier som demokrati, frihed og tolerance, der er centrale for vores samfund. Og kunst skaber et dybere bånd til vores historie og får os til at fokusere på det, der er større end os selv.

Derfor er det helt afgørende, at vi har en kulturpolitik, som skaber langt bedre vilkår for, at dansk kunst og kultur kan blomstre og berige danskernes liv. Et godt kulturliv er en forudsætning for, at vi kan have et stærkt, nationalt fællesskab og få et bedre kendskab til vores værdier.

Prioritér kulturens elite og vækstlag

Desværre har kulturen i dag ikke optimale vilkår pga. den måde, som kulturstøtten fordeles på af politikerne. Der gives for mange støttekroner til kunstnere, som sagtens kan klare sig på markedsvilkår og egenfinansieres, mens eliten og vækstlagene ikke prioriteres nok.

Vi vil bl.a. målrette en større del af kulturstøtten kulturlivets elite, som er på højeste niveau inden for musik, billedkunst, film og andre kunstarter. Elite skal ikke længere være et fyord – vi skal tværtimod skabe de bedste betingelser for, at de allerbedste inden for deres felt kan skabe sublim kunst og kultur og inspirere resten af befolkningen.

Også vækstlag og talentfulde unge skal have mere opmærksomhed. Vi skal sikre bedre mulighed for ”seed money” til dygtige, unge kunstnere, så de får det nødvendige økonomiske skub og kan være med til at forme fremtidens kulturliv. Støtten skal kun være midlertidig og have til formål at spotte og skabe opmærksomhed om talentfulde kunstnere, der har et stort potentiale.

Mere marked og privat støtte til kultur

Til gengæld skal der gives langt mindre offentlig støtte generelt, især til kulturtilbud, som kan klare sig fint på det frie marked. Dem, der kan klare sig på markedsvilkår, skal ikke have støtte fra det offentlige. Det er spild af skatteborgernes penge og skaber et usundt afhængighedsforhold mellem politikere og kulturliv.

Vi skal også skabe bedre betingelser for privat støtte fra fonde, familier og privatpersoner til kulturen. Derfor ønsker vi i Liberal Alliance at lempe skatten for fonde, som støtter dansk kultur. Vi ønsker også markante skattelettelser for alle danskere, så de har flere penge til rådighed, som bl.a. kan bruges til at støtte kulturen.

Også de udøvende kunstnere selv vil få stor gavn af vores skattepolitik, hvor ingen skal beskattes af de første 7.000 kr. hver måned. Det er kun rimeligt, at vi giver kunstnere mulighed for at beholde en større del af deres indtjening, så de belønnes for at bidrage til dansk kultur.