EU skal på slankekur

Hvad er EU?

Efter afslutningen på anden verdenskrig, besluttede de europæiske stater at danne grobunden for et dybere, europæisk samarbejde. Det startede som Kul- og Stålfællesskabet i 1952, som efterfølgende blev til det Europæiske Fællesskab (EF), og senere til den Europæiske Union (EU).

Danmark stemte i 1972 ja til at blive en del af det daværende EF-samarbejde. Danmark er i dag medlem af EU, men har fire forbehold, der betyder, at Danmark ikke er med i EU’s forsvars-, rets- og eurosamarbejde og heller ikke har unionsborgerskab. Danskerne stemte i 2000 nej til euroen og stemte i 2015 nej til en afskaffelse af retsforbeholdet.

Til at begynde med var det europæiske samarbejde relativt slankt og handlede primært om økonomi og handel. I dag har EU dog bredt sig til også at handle om bl.a. social-, kultur- og klimapolitik.

EU skal fremme fred, frihed og frihandel

Det er vores politik i Liberal Alliance, at EU skal fokusere på det, der fra starten har været dets kerneopgaver – fred, frihed og frihandel. Det er på disse områder, at unionen kan gøre en positiv forskel for både Europa og resten af verden.

Unionen skal fremme fred ved at blive en mere central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Det skal derfor blive bedre til at beskytte Europas ydre grænser, så vi er bedre sikret fra store strømme af migranter.

I en tid, hvor truslen fra Rusland kommer tættere og tættere på, er det afgørende af unionen påtager sig et større ansvar for sin egen sikkerhed. Også Danmark skal bidrage til, at EU bliver mere handlekraftigt, hvorfor vi bør afskaffe forsvarsforbeholdet.

EU skal på slankekur

EU har særligt de seneste 30 år bevæget sig væk fra sit udgangspunkt, som et fælles europæisk samarbejde, som primært skulle sikre frihandel mellem de europæiske nationer, til i dag at blande sig i alt for mange dele af danskernes liv. En større og større del af den lovgivning der gælder i Danmark stammer fra Bruxelles, og ikke fra Folketinget.

Liberal Alliance mener at denne udvikling er uhensigtsmæssig. Ved at detailregulere borgernes liv fjerner man ikke kun magt fra nationalstaterne, men det mindsker også befolkningernes opbakning til EU.

Derfor skal EU slankes og vende tilbage til kerneopgaverne – fred, frihed og frihandel.

Ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

NATO er og forbliver med at være grundlaget for Danmarks sikkerhed, frihed og selvstændighed, men med Ruslands ageren i Ukraine, og vedvarende trussel mod b.la. de baltiske lande, kommer EU til at spille en større og større sikkerhedspolitisk rolle i årene fremover. Det skal Danmark også være en del af. Det er vi ikke i dag, og derfor mener Liberal Alliance også, at vi bør afskaffe forsvarsforbeholdet.

EU har i dag en række fælles militære operationer, f.eks. bekæmpelse af pirateri ved Somalias kyst. Den type operationer, samt EU som et supplement til NATOs tilstedeværelse i f.eks. Baltikum bør Danmark også kunne være en del af i fremtiden.

Det betyder ikke at Danmark skal være med i en EU-hær, sådan som nogle skeptikere frygter. Der er ikke en egentlig EU-hær i dag, og står det til Liberal Alliance, kommer den heller aldrig. Heldigvis er EU skruet sådan sammen, at der ikke kan oprettes en EU-hær, medmindre alle medlemslande er enige i det. Det skal Danmark naturligvis blokere for, hvis det nogensinde skulle blive aktuelt.