FOLKESKOLEUDSPIL

En folkeskole baseret på frihed, faglighed og ansvar

Scroll for mere

Problemerne i de danske folkeskoler

Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i det danske samfund, fordi den giver vores børn deres grundlæggende uddannelse. Trods mange forsøg på at reformere folkeskolen fungerer folkeskolen af i dag ikke, som den skal.

Problemerne er mange. Det faglige niveau er desværre for lavt. Der er for meget uro i undervisningen. Og en for stram styring af både mængden og indholdet af undervisningen har skabt alt for lidt fleksibilitet for lærerne og eleverne. Der er brug for at genindføre frihed, faglighed og ansvar i dansk skolepolitik.

Liberal Alliances forslag

Liberal Alliances løsning er at rulle store dele af folkeskolereformen tilbage. At sætte folkeskolen fri ved at sætte nogle enkle overordnede rammer for, hvad undervisningen skal indeholde, men ellers lade det være op til skolerne selv at forestå undervisningen. At gøre det lettere at komme af med dårlige og uengagerede lærere. At stille krav til forældrene, og at det får konsekvenser, hvis man ikke opfører sig ordentligt i skolen.

Kontakt kan ske via pressechef Peter Bollerup.
Mail: peter.bollerup@ft.dk
Tlf.: +45 61 62 39 72