Ole Birk Olesen
22. september 2022
Afspil video

Det er socialdemokratisk spin, at regeringens nye finanslov er stram. Men det tror Det Radikale Venstre åbenbart på.
Fra finanslovsdebatten 06/09/22.