Udspil

Velfærdskonto

Borgeren skal selv bestemme over sin velfærd

Scroll for mere

Den offentlige sektor kan ikke følge med borgernes stigende forventninger til velfærden. Det skyldes delvist, at man har haft en for lav produktivitetsudvikling i den offentlige sektor. Men det skyldes også, at forventningerne til velfærden med rette vokser meget hurtigt, når resten af samfundet udvikler sig. Det kan hverken røde eller blå regeringer løse ved at bruge flere penge i den offentlige sektor. Heldigvis er der en anden vej frem.

I Liberal Alliance mener vi, at borgerne i større grad skal kunne bestemme over deres velfærd. Det er godt med offentlige udbud og frit-valgs-ordninger, hvor man forsørger at skabe en kunstig konkurrence om at levere offentlige ydelser. Men man når aldrig op på siden af den fleksibilitet og konkurrence man får, når borgeren med egne penge i hånden er indkøber. Først der slipper man konkurrencen fuldstændig fri til gavn for den, der har brug for velfærden.

Liberal Alliance foreslår, at alle danske skal privat kunne indbetale op til 500 kr. om måneden til en velfærdskonto. Indbetalinger til kontoen og afkast beskattes på samme vilkår som pensionsopsparing. Ordningen skal kunne bruges til at købe private velfærdsydelser, når man er gået på pension, som ekstra hjemmehjælp, rengøring og lignende. Udbetaling fra kontoen til køb af velfærdsydelser skal være skattefri. Ønsker man ikke på pensionstidspunktet at gøre brug af velfærdskontoen, kan den konverteres til en almindelig ratepension, som beskattes efter sædvanlige vilkår.

Ved fuld indbetaling i et arbejdsliv på 40 år og med en beskeden real-forrentning på 3 % af de indbetalte midler, vil man have 465.000 kroner til som pensionist til selv at vælge sin velfærd.
Samtidigt foreslår vi, at private sygeforsikringer og sundheds-forsikringer skal stilles mere attraktivt end i dag. Vi foreslår, at give fuld fradragsret til indbetalinger til private sundheds- eller sygeforsikringer, som fx indbetalinger til Sygesikring Danmark, Trygs nye omsorgsforsikring eller arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Fradraget skal gælde forsikringer, som giver adgang til behandlinger, pleje eller medicin, men ikke ulykkesforsikring som udbetaler kontante beløb.

Det skal ikke straffes skattemæssigt, hvis man tager vare på sig selv. Og man må også regne med, at det har en aflastende effekt på det offentlige betalte sundhedssystem, når folk bruger deres sundhedsforsikringer til at få behandlinger hos private udbydere.

Liberal Alliance foreslår:

  • Alle danskere skal kunne indbetale til en velfærdskonto
  • Præmien til privat sygesikring skal give fuld fradragsret.

Finansiering
Tiltagene vil tilsammen koste ca. 8 mia. kr. fordelt på ca. 6 mia. kr. til oprettelse af velfærdskonto, omkring 2 mia. kr. på at gøre forsikringspræmier på sundheds- og sygeforsikringer fradragsberettiget. Vi finansierer dette inden for rammerne af vores kommende 2035-plan.