Velfærd på borgerens præmisser

Scroll for mere

Borgere skal rate offentligt ansatte og dygtige medarbejdere skal have mere i løn

De offentligt ansatte skal i langt højere grad kunne belønnes for at gøre en god indsats. Og det skal være borgerne, der bedømmer, hvem der er bedst til deres job, og bestemme deres løn. Derfor foreslår Liberal Alliance, at der kan indføres digitale evalueringer – i første omgang i kommunernes hjemmepleje. De dygtigste hjemmehjælpere vil kunne få op til 10 % i bonus oven i deres løn. For en fuldtidsansat hjemmehjælper vil det svare til op til ca. 3.650 kr. om måneden.

På sigt vil Liberal Alliance udbrede tilgangen til hovedparten af medarbejdere i den offentlige sektor, der har direkte borgerkontakt. Samtidig vil Liberal Alliance gøre det nemmere at afskedige de ukvalificerede eller uegnede medarbejdere i den offentlige sektor.

Ved at sætte borgeren i centrum, belønne de dygtige medarbejdere og resolut afskedige dårlige medarbejdere, kan vi skrue ned for kontrol og bureaukrati. Det er en offentlig sektor med frihed og ansvar. Det er mere retfærdig, værdig og effektiv offentlig sektor.

Det konkrete forslag

Vi foreslår konkret, at Københavns Kommune skal indføre digitale borgerevalueringer i hjemmeplejen. Borgerevalueringerne skal direkte være styrende for resultataflønning af de enkelte hjemmehjælpere og deres ledere. Det vil konkret betyde, at de dygtigste hjemmehjælpere vil kunne få op til 10 % i bonus oven i deres løn. For en fuldtidsansat hjemmehjælper vil det svare til op til ca. 3.650 kr. om måneden.

Den årlige omkostning vil være knap 40 mio. kr., og det foreslår vi finansieret ved at sænke forbruget på administration, som i København er tårnhøjt.

Dette skal være starten på en fundamental ændring af hele den offentlige sektor, hvor vi sætter borgernes behov i centrum og aflønner efter de offentligt ansattes evne til at levere god service.
Den økonomisk belønning til medarbejdere skal naturligvis være baseret på borgeres oplevelser. Når borgerne løbende kan evaluere hjemmehjælperen, SOSU-assistenten, børnehavepædagogen og folkeskolelæreren, giver det også værdifuld feedback til den enkelte ansatte og til medarbejderens leder. De samlede evalueringer er ligeledes en vigtig ledervurdering.
For nogle faggrupper kan det måske være meningsfuldt at aflønne på baggrund af et teams samlede evalueringer.