Familieudspil: Frihed til det vigtigste

Frihed til selv at bestemme hvad der er bedst for ens børn.

Scroll for mere

Familieudspil 2020

Det er på tide at give danskerne mere frihed til det vigtigste i livet – deres familie. Liberal Alliance vil med udspillet ”Frihed til det vigtigste” forbedre familiers mulighed for at bruge tid med deres børn.

” Der er ført mere end rigelig politik i Danmark, der svækker familien. Nu er det på tide at styrke den. Danske børn har europarekord i at bruge længst tid i institution. Men mange forældre har under corona-hjemsendelse fra arbejdet oplevet hvor meget, det betyder at have mere nærvær med deres børn. Det har fået mange til at tænke over, om det er en europarekord, vi bør være stolte af. Derfor synes vi, at arbejdende familier skal have mere fleksibilitet til at indrette deres familieliv anderledes.” siger Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance.

Vi vil give danskerne mere frihed til selv at vælge ved at:

  • Indføre et skattefradrag til familier der ønsker at passe deres eget barn på 130.000 kr. pr. år, fra barnet er 1 år, til barnet er 3 år gammelt.
  • Lade pengene følge barnet – så familier der ønsker at anvende en privat børnepasser har friheden til at træffe det valg.
  • Afregulere dagtilbudsområdet således, at det bliver lettere at oprette fri- og privat vuggestuer og børnehaver. Let og uden bøvlet bureaukrati.

Danske børn har europarekord i at være længst tid i daginstitution, det gælder både når det kommer til vuggestue og børnehave. I Liberal Alliance ønsker vi at give forældre frihed samt mulighed for selv at vælge hvor og hvordan deres børn skal passes. Man er først og fremmest forælder, dernæst skatteborger. Det skal man kunne mærke.

Meld dig ind i Liberal alliance

For 400 kr. om året kan du blive medlem af Liberal alliance. Du bliver en del at et stærkt fællesskab med ligesindede liberale, som kæmper for vækst og frihed i Danmark.

Skattefradrag for pasning af eget barn

Et skattefradrag for pasning af eget barn, skal modsvare den kommunale omkostning ved at stille en institutionsplads til rådighed. Det varierer alt efter hvilket kommune man tilhører. I vores model tager vi udgangspunkt i et fradrag i den betalte på 130.000 kr. for et barn i vuggestue og 73.000 for et børnehavebarn. Mulighed for hjemmepasning bør maksimalt gå til skolealderen.

Med ordningen ønsker vi også at åbne for, at en bedsteforælder eller en moster kan passe et barn og udløse fradraget for den arbejdende forælder.

Vi ønsker at videreføre de nuværende kriterier for tilskud til hjemmepasning som er:

  • Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
  • Ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt,
    Ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og
  • Har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år.

Lad pengene følge barnet

Vi ønsker at give forældrene friheden til at vælge en privat børnepasser. Det kan fx være en moster eller andet familie. I så fald skal pengene følge barnet således, at den udgift som kommunen ellers ville have haft på en vuggestue/dagplejeplads, skal familien kunne anvende på en børnepasser efter eget valg.

Bedre vilkår for private og lokale initiativer

En afregulering af dagstilbudsområdet vil gøre det nemmere at oprette fri- og privat vuggestuer og børnehaver. I dag er fx ét af kravene, en åbningstid på minimum 49 timer om ugen, hvis man opretter en privat vuggestue. Dette sætter en stopper for private initiativer, da det er langt over den gennemsnitlige arbejdsuge på 37 timer.

Derudover er krav som: ”Privatinstitutionen skal være åben for børn, der kræver en særlig indsats mv..” samt at udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, begge stopklodser for gode og sunde initiativer i det private.

Tilsynsreglerne skal naturligvis stadig følges, men åbningstider, krav om specialpædagogiske kompetencer mv. skal lempes.