Udspil

Skru op for sundhedsvæsnet i stedet for at lukke ned for samfundet

Scroll for mere

Liberal Alliance foreslår:

• Antallet af akademikere og administrativt ansatte i regionerne skal tilbage til 2010-niveau.
• Der skal ske et opgør med bureaukratiet og sætte ambitiøse mål om at øge andelen af tiden, der bruges på patientkontakt.
• Der skal uddannes færre medicinske ph.d.’er, så ph.d. bliver en uddannelse rettet mod forskning.
• Der skal midlertidigt ske en opblødning af faggrænser således, at akutte behov på fx anæstæsisygeplejerske kan dækkes ind af læger.
• Kravet om 1,5 års efteruddannelse af sygeplejersker bortfalder.
• Ansøgninger om dansk autorisation som sygeplejerske og læge skal hastebehandles.
• Ansøgninger om opholdstilladelse for sundhedspersonale, som vil til Danmark og arbejde skal hastebehandles.
• Sygeplejerskestillinger skal slås op internationalt.
• Så længe der er kritisk brug for sundhedspersonale, skal der indføres en midlertidig mulighed for, at udenlandsk sundhedspersonale kan beskattes efter forskerordningen.