Folketingsmedlem

Sandra Elisabeth Skalvig

Uddannelsesordfører
Forskningsordfører
Indfødsretsordfører

Scroll for mere

Derfor er jeg liberal

Jeg bliver sjældent identificeret som hende den liberale-type, men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke er liberal.

Mange identificerer de liberale typer som nogle arrogante typer, der oftest er mænd iført jakkesæt og slips. Men liberalisme gemmer sig ikke bag en specifik påklædning eller udelukkende blandt de personer, der er placeret i toppen af vores samfundshierarki på baggrund af deres højere lønninger. For mig handler liberalisme hverken om påklædning, udstråling eller om man betaler topskat. For mig er det at være liberal en del af, hvem jeg er som menneske. En tro på mennesker fremfor systemer.

Vores samfund er ved at blive indrettet til et samfund, hvor staten har en forældre-barn-mentalitet overfor samfundets borgere. En mentalitet, der er med til begrænse borgernes personlige frihed ved at placere dem i et bureaukratisk kassesystem på baggrund af, hvordan systemet mener, andre mennesker skal live deres liv – og derved fratager dem deres frihed til indrette deres liv efter, hvordan de gerne selv vil leve. Jeg tror ikke på systemer, men på at vores samfund blomstrer, når mennesker er frie til at indrette deres liv efter deres egne ønsker.

For ingen mennesker er ens, så deres ønsker og ambitioner for fremtiden er derfor også forskellige. Vi skal ikke begrænse friheden. For du ved bedst.

Ansvar og frihed går hånd i hånd. For ligesom vi skal have frihed til hver især at indrette vores liv, som vi vil, så skal vi også være ansvarlige for vores egne liv. Det skal ikke være samfundets skyld, hvis en gruppe mennesker ikke har flere SU-klip tilbage til at færdiggøre en uddannelse eller til at tage en ny. Samtidig er samfundet heller ikke forpligtiget til at finde løsninger på samfundsborgernes hverdagsproblemer. Ansvaret er det enkelte individs. For hvis en person vil noget nok, så kan de også godt bevæge sig hen mod det. Det er ikke umuligt.

Fornuftens stemme skal samtidig sejre. Staten skal derfor forme vores samfund og træffe de beslutninger, der er bedst for vores vækst og velstand – vores samfund som helhed – og i mindre grad tage ansvaret for det enkelte individ. Vi skal give friheden og ansvaret tilbage til befolkningen.

Derfor er jeg liberal – fordi jeg tror på mennesker, frihed og ansvar.

Udvalg og ordførerskaber

Ordførerskaber
Forskningsordfører
Indfødsretsordfører
Uddannelsesordfører

Udvalgsposter
Medlem af:
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Ligestillingsudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udvalget for Digitalisering og It

Stedfortræder i:
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Afspil video

Om Sandra Elisabeth Skalvig

Sandra Elisabeth Skalvig er valgt til Folketinget for Liberal Alliance i Sjællands Storkreds. Hun er født og opvokset i den vestsjællandske provinsby Høng.

Uddannelse og karriere

I 2016 blev Sandra færdiguddannet som Professionsbachelor i Offentlig Administration med speciale i Velfærd fra University College Lillebælt i Odense.

Sandra har de seneste 6 år været offentlig ansat som administrativ medarbejder, hvor hun har arbejdet med optagelse på videregående uddannelser hos henholdsvis Professionshøjskolen Absalon og VIA University College.

Udover sit almindelige arbejde bruger Sandra meget tid som frivillig, bl.a. på Slagelse Stadion samt ved andre lokale aktiviteter. Det er vigtigt for hende at være aktiv i det lokale kulturliv og at være med til at give andre en god oplevelse.