Mød Sandra - Afspil video her

Sandra Elisabeth Skalvig er valgt til Folketinget for Liberal Alliance i Sjællands Storkreds. Hun er født og opvokset i den vestsjællandske provinsby Høng.

Uddannelse

I 2016 blev Sandra færdiguddannet som Professionsbachelor i Offentlig Administration med speciale i Velfærd fra University College Lillebælt i Odense.

Udvalg og ordførerskaber

Ordførerskaber
Forskningsordfører
Indfødsretsordfører
Uddannelsesordfører

Udvalgsposter
Medlem af:
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Ligestillingsudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udvalget for Digitalisering og It

Stedfortræder i:
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Karriere

Sandra har de seneste 6 år været offentlig ansat som administrativ medarbejder, hvor hun har arbejdet med optagelse på videregående uddannelser hos henholdsvis Professionshøjskolen Absalon og VIA University College.

Udover sit almindelige arbejde bruger Sandra meget tid som frivillig, bl.a. på Slagelse Stadion samt ved andre lokale aktiviteter. Det er vigtigt for hende at være aktiv i det lokale kulturliv og at være med til at give andre en god oplevelse.