Retssikkerhedsudspil

Åbenhed, tillid & retfærdighed

Scroll for mere

Retssikkerhed er grundlaget for enhver retsstat. At sikre borgernes retssikkerhed betyder, at borgerne skal kunne gennemskue den lovgivning, som gælder i samfundet, og at borgeren har visse rettigheder, som ikke må krænkes af magthavere og myndigheder. Borgerne skal kort sagt kunne forvente en ordentlig og fair behandling.

I samfund uden retssikkerhed gælder der til gengæld helt andre spilleregler: Her bliver borgerne udsat for vilkårlig lovgivning og kan ikke vide sig sikre på, at deres rettigheder er beskyttet. Det betyder dårligere vilkår for både borgere og virksomheder og gør samfundet mindre robust og fattigere.

Retssikkerheden er derfor helt fundamental for, at samfundet kan fungere og skabe de bedste rammer for, at borgerne kan leve et godt og trygt liv, hvor deres rettigheder ikke bliver krænket.

Men danskernes retssikkerhed har ikke haft det værre i mange årtier. Det er ikke noget, der er startet med Mette Frederiksens regering, men hendes regering har alligevel udmærket sig ved en historisk stor foragt for danskernes retssikkerhed, og der bliver meget at rydde op. Det betragter vi som en bunden opgave for et nyt, borgerligt flertal.

Vores ønsker om at styrke danskernes retssikkerhed bygger på tre kernedanske værdier: Åbenhed, tillid og retfærdighed.

Åbenhed, fordi borgerne i et folkestyre naturligvis kan forvente, at magthavere og myndigheder varetager deres ansvar på en gennemskuelig måde – de burde jo ikke have noget at skjule.

Tillid, fordi magthavere og myndigheder ikke er sat i verden for at kontrollere borgerne, men for at tjene dem.

Retfærdighed, fordi mennesket er vigtigere end systemet, og magthavere og myndigheders beslutninger skal tages på et fair grundlag, samtidig med, at borgerne skal have bedre muligheder for at efterprøve dem.

Liberal Alliance vil

1. Fjerne straffelovens § 266 b, den såkaldte racismeparagraf.

2. Rulle stramningerne i offentlighedsloven tilbage.

3. Indføre et Offentlighedsnævn, som kan give bøder til myndigheder og ministerier, der ikke overholder reglerne om aktindsigt.

4. Indføre en arkiveringspligt for alle offentlige myndigheder for al intern og ekstern kommunikation.

5. Reformere politiloven, så det bliver tydeligt, at enhver politiforretning skal ske med respekt for borgernes rettigheder.

6. Indføre en bodsordning, så kommunerne skal betale en bod til borgerne, hvis kommunerne groft tilsidesætter deres pligter.

7. Pålægge kommunerne at registrere og offentliggøre deres sagsbehandlingstider, og give Ankestyrelsen mulighed for at tildele kommunerne en bod, som skal betales til de borgere, der oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider.

8. Ændre logningsbekendtgørelsen, så teleselskaberne kun skal logge data, når politiet eller PET har en rimelig formodning om, at en person kan få en straf på seks års fængsel eller mere.

9. Ændre retssikkerhedsloven, så der som udgangspunkt skal indhentes en dommerkendelse, før offentlige myndigheder kan få adgang til privat ejendom.