Retssikkerhedsudspil

Lov og orden på retsstatens præmisser

Scroll for mere

Corona- og nedlukningskrisen har vist, at et flertal i Folketinget er klar til hurtigt at vedtage omfattende nye love og regler, der begrænser borgernes og virksomhedernes frihed og generelle retsstilling. Hverken regering eller Folketing er til gengæld lige så hurtige til at give borgerne og virksomheder deres frihed tilbage, når krisen er overstået. Der er derfor brug for at indføre mekanismer, der i fremtiden tvinger Folketinget til aktivt at tage stilling til, om begrænsninger i friheden skal fortsætte eller afsluttes.

Danskernes retssikkerhed er under pres på flere fronter. Det gælder både i forhold til mængden af uigennemtænkt lovgivning, der får store og urimelige konsekvenser for danske borgere, og i forhold til myndigheder, som ikke overholder reglerne. Håndteringen af fx minkskandalen har udstillet, at der ikke er de nødvendige bremsemekanismer i forhold til at sikre lovlighed. Regeringen sætter nærmest en ære i at knægte vores frihedsrettigheder. Når stærke politiske ønsker trumfes igennem, bliver embedsværk og myndigheder medspillere, selvom det, der foregår, er i strid med loven. Det er ikke en retsstat værdigt.

Og så har vi desværre set en række sager, hvor politiet klart overskrider deres bemyndigelse. Det gælder både i forhold til en lang række højt profilerede sager, og også fx i forhold til en lang række mindre sager, hvor politiet forhindrer borgere i at filme med mobiltelefoner. Det er folks lovgivne rettighed at filme på offentligt sted eller i sit hjem i forbindelse med en ransagning, så længe men ikke ellers forhindrer politiets arbejde. Der kan selvfølgelig begås fejl, når betjente agerer i ophedede situationer. Men det må håndteres med mere åbenhed omkring de forhold, politiet arbejder under, og en ærlig tilgang til egne fejl. Og så i øvrigt rimelige erstatninger til borgere, som har lidt skade.

Danskerne skal i langt højere grad kunne føle sig sikre på ikke at blive ramt af vilkårlig lovgivning og ulovlig myndighedsudøvelse.

Politiske forslag:

  • Solnedgangsklausuler skal indføres i alle politiske forslag, som væsentligt kan påvirke borgere eller virksomheders retsstilling og frihed.
  • Der skal indføres et robust erstatningssystem, som kompenserer borgeren, når politiet begår fejl. En uberettiget anholdelse er dybt indgribende, og det må erstatningstakster reflektere.
  • Offentlighedsloven skal tilbagerulles, så medierne bedre kan holde myndigheder i ørerne.