Ole Birk Olesen er folketingmedlem og gruppeformand for Liberal Alliance

Ole Birk Olesen er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Han er søn af Nis Olesen og Margit Olesen og gift med fotografen Sif Meincke. Ole blev i 1999 færdiguddannet som journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og blev efterfølgende ansat som politisk journalist på Ekstra Bladet. Herefter skiftede han til Berlingske Tidende, og i 2007 blev han ansvarshavende redaktør på den borgerlige netavis 180Grader.

Ved siden af sin journalistiske karriere har Ole i en årrække været en markant stemme i den offentlige debat. I 2007 udkom hans debatbog Taberfabrikken, hvor han italesætter nogle af de negative konsekvenser, som den danske velfærdsstat har for bl.a. familier, kriminalitet og økonomien. Og han skriver jævnligt debatindlæg i aviser som Berlingske og deltager som debattør i diverse tv-programmer.

Oles politiske karriere begyndte i 2010, da han blev folketingskandidat for Liberal Alliance. I 2011 blev han valgt til Folketinget i Østjyllands storkreds, hvor han også blev genvalgt ved valgene i 2015 og 2019. Da Liberal Alliance i november 2016 blev en del af VLAK-regeringen, blev Ole transport-, bygnings- og boligminister. Som minister gjorde Ole det bl.a. muligt for fjernbusser at konkurrere med DSB på strækninger under 75 km; gennemførte en aftale om udbud og automatisering af S-tog; og fik igangsat byggeri af fast forbindelse til Femern Bælt.

Ole er i dag gruppeformand i partiet. Desuden blev han ved kommunalvalget i 2021 valgt til Københavns Borgerrepræsentation – og genvalgt til Folketinget i 2022.

Udvalgsposter og ordførerskaber

Ordførerskaber
Finansordfører
Miljøordfører

Medlem af
Finansudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget til Prøvelse af Valgene
Udvalget til Valgs Prøvelse

Ole Birk Olesens mærkesager

Som både folketings- og lokalpolitiker arbejder Ole for at skabe et bedre samfund for borgerne med lavere skat, mere ansvar og frihed og billigere boliger. Det ualmindeligt høje skattetryk i Danmark mindsker den økonomiske frihed for danskerne og giver mindre incitament til at arbejde, investere og gøre samfundet rigere. Det høje skattetryk skal finansiere en offentlig sektor, som i alt for mange tilfælde ikke leverer en ordentlig service og giver folk mindre incitament til at være i arbejde og bidrage. Derfor kæmper Ole for at få sat skatten ned, så ingen skal betale mere end 40 % af deres indkomst i skat.

Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation kæmper Ole også for, at flere mennesker kan få råd til en bolig i København. De høje priser på københavnske boliger skyldes bl.a., at de røde partier har blokeret for byggeri af nye boliger. Det gør det sværere for folk med almindelige indkomster og formuer at kunne bo i storbyen. Derfor vil Ole have lempet boligreguleringen og tillade mere byggeri, bl.a. på Amager Fælled, så København ikke kun er forbeholdt de mest velstillede danskere.

Flere københavnere skal også have mulighed for at bo i en ejerbolig frem for at bo til leje. Undersøgelser viser, at langt de fleste mennesker ønsker at bo i en ejerbolig, men boligreguleringen i dag betyder, at det kun er et fåtal i hovedstaden, der kan eje deres egen bolig. Derfor skal det bl.a. gøres lovligt at omdanne sin andelsbolig til en ejerbolig, hvis man ønsker det.