Liberal Alliances forsvarspolitik

Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik skal grundlæggende beskytte Danmark, forebygge krige og bidrage til at fremme fred og stabilitet ude i verden.

Danmark har brug for et tidssvarende Forsvar, der er målrettet de opgaver, som NATO forventer, at Danmark selv skal løse i tilfælde af krig eller kriser. Vi skal sørge for at anskaffe det nyeste og bedste materiel, som kan beskytte vores soldater optimalt – særligt i forbindelse med, at vi sender dem på internationale operationer ude i verden.

Det er vigtigt, at Forsvaret er i stand til at omstille sig til de forskelligartede trusselsbilleder, Danmark i dag og i fremtiden kan risikere at stå overfor. En omskiftelig trusselsituation fordrer samtidig en større grad af samarbejde og koordinering med vores allierede. Det giver ganske enkelt ikke mening at tænke dansk forsvar isoleret. Derfor bør Forsvaret både i forhold til materiel og uddannelse af personel sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt. Danmark skal ikke nødvendigvis kunne løse alle slags opgaver og have al slags materiel, hvis en større grad af specialisering er mere effektivt.

Liberal Alliance ønsker at fjerne tvangen i Forsvaret ved at afskaffe værnepligten og dermed lade frivillighed være det bærende element i Forsvarets og Beredskabets rekruttering. Værnepligten er spild af Forsvarets, de unges og samfundets tid og penge.

Ruslands mere og mere aggressive adfærd er kulmineret med overfaldet på Ukraine, og det viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark ikke længere kan køre på frihjul i den sikkerhedspolitiske situation. Vi må og skal leve op til vores NATO-forpligtelser og dermed løfte vores del af byrden.

Ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Selvom NATO og vores samarbejde med USA for al tænkelig fremtid vil udgøre rygraden i Danmarks sikkerhed, frihed og selvstændig, bør Danmark også styrke sin deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde. EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af. Det er vi imidlertid ikke fuldt ud i dag, og derfor skal vi afskaffe det danske forsvarsforbehold for at imødegå de udefrakommende trusler i samarbejde med de øvrige EU-lande.

Som det er i dag, har EU en række fælles militære operationer. Eksempelvis til at bekæmpe pirater ved Somalias kyst. De operationer har Danmark ikke mulighed for at deltage i på grund af forsvarsforbeholdet. Det er ikke utænkeligt, at EU vil igangsætte fælles militære operationer, der skal supplere den indsats, som NATO yder i Baltikum og Østeuropa. Danmark bør også være i stand til at deltage i sådanne EU-operationer.

Det betyder ikke, at Danmark kommer til at være med i en EU-hær. Der findes ikke nogen EU-hær, og der arbejdes heller ikke på én. Det betyder heller ikke, at vi fremover deponerer alt sikkerheds- og forsvarspolitik hos de store europæiske lande og/eller EU-Kommissionen. Det er Danmark, der suverænt beslutter hvilke operationer, det danske Forsvar deltager i. Det gælder for alle lande i EU’s fælles militære operationer. Men med forsvarsforbeholdet er det umuligt at deltage, selv hvis vi meget gerne vil. Derfor er det godt, at vi fik afskaffet forsvarsforbeholdet.