Liberal Alliance Århus

Din stemme for et mere liberalt Århus

Friere og rigere

Scroll for mere

Lavere skat

Vi kæmper i Liberal Alliance for et friere og bedre Århus. En af de største hindringer for et rigere Århus er den høje skat. Kommuneskatten i Århus er på 24,52 %. Det er markant højere end vores nabokommuner, hvilket betyder mindre økonomisk frihed for aarhusianerne og gør det sværere at tiltrække dygtige mennesker til vores kommune. Skatten skal derfor ned – til gavn for både borgerne og Århus.  

Færre på offentlig forsørgelse

Vi skal også afskaffe jobcentrene i Århus, da de ikke er gode til at få folk i arbejde. Vi skal i stedet placere aktiveringsdelen hos a-kasserne og lægge større vægt på eget ansvar og selvhjælp ift. at finde et arbejde. Dermed kan vi flere mennesker ud af arbejdsløshed og ind på arbejdsmarkedet, hvor de kan bidrage til Århus og resten af Danmark.  

Mindre bureaukrati

Vi skal have mindre bureaukrati og regulering, især i det offentlige, da det lægger beslag på kommunens ressourcer og er til stor gene for borgerne. Med mindre bureaukrati og papirnusseri kan vi sætte borgerne fri og få flere veluddannede mennesker til at bidrage i den private sektor i stedet for at være bureaukrater.  

Effektiv og rationel klimapolitik

Endelig skal vi også prioritere den grønne omstilling, da en by med et godt miljø og ren luft er vigtigt for, at borgerne kan leve et frit liv. Men det betyder ikke, at vi skal favorisere bestemte fossilfri energiformer, hvis de er ineffektive og kostbare. Vi skal i stedet lægge vægt på effektive energibesparelser, så aarhusianerne skal bruge færre penge på energi og kan leve i en renere by.  

Lokalpolitikere i Aarhus

Byrådskandidater

Jakob Rixen
Tlf: +45 4072 1541
Mail: jakob.rixen@rr.rm.dk

Ditte Elisabeth Kryger Wedege
Tlf: +45 4082 4868
Mail: Dittekryger@hotmail.dk

Tom Laursen
Tlf: +45 2338 5689
Mail: Tla48@hotmail.com

Morten Rugholm
Tlf: +45 2170 2141
Mail: mortenrugholm@gmail.com

Tobias Rasmussen
Tlf: +45 4240 5641
Mail: tobi2109@gmail.com

Morten Kolbe
Tlf: +45 5222 5137
Mail: mortenkolbe2001@gmail.com

Line Brændgaard
Tlf: +45 6060 9968
Mail: linebraendgaard@gmail.com

Katrine Hviid Hansen
Tlf: +45 8110 6465
Mail: Kathviid99@gmail.com

Niya Valkova
Tlf: +45 7161 6644
Mail: valkova.niya@gmail.com

Nikolaj Bisgaard
Tlf: +45 3053 5917
Mail: nikolaj.bisgaard@gmail.com

Magnus Gravrok
Tlf: +45 2814 0198
Mail: Magnusgravrok@yahoo.com

Erik Mose Kirchner
Tlf: +45 3022 2162
Mail: erik@kirchner.dk

Jakob Kampman

Vores lokalforening i Aarhus

Liberal Alliance er i høj grad båret af det initiativ, vores medlemmer tager i det lokale. Vores mange aktive medlemmer i Århus brænder for at forandre byen og samle et liberalt fællesskab.

Lokalforeningen sørger bl.a. for at planlægge medlemsarrangementer, rekruttere medlemmer og opstille kandidater til kommunalvalget. Derudover udarbejder LA i Århus også det lokalpolitiske program og koordinerer valgkampe.

Du kan læse mere om Liberal Alliance i Århus her.

Liberal Alliances Ungdom i Aarhus

Liberal Alliance Ungdom i Aarhus er for dig, der er under 30 år og brænder for et mere liberalt Århus. Hvis du vil læse mere om vores ungdomsforening i byen, kan du gøre det her.