Kontaktoplysninger:

Email: thorbjornfuttrupjacobsen@gmail.com
Telefon: +45 23 65 61 05

Facebook

Thorbjørn Jacobsen er ingeniør, 41 år, gift og familiefar i en sammenbragt familie med 3 børn. Han er opvokset i Holstebro som søn af en sygeplejerske og en maskinarbejder, der siden sprang ud som serie-iværksætter. I dag bor Thorbjørn i Struer, hvilket han har gjort siden 2005. Thorbjørn stiller op som folketingskandidat for Vestjyllands storkreds.

Uddannelse

Efter studentereksamen i Holstebro i 2000 dimitterede Thorbjørn som ingeniør fra Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning i 2005. Han har desuden nogle cand.merc. fag med i bagagen fra CBS og Aarhus Universitet.

Karriere

Hans erhvervskarriere startede med 7 år i Bang & Olufsen’s produktudvikling, henholdsvis som procesudvikler og som senior manager. Siden 2012 har Thorbjørn arbejdet i store softwareprojekter, primært i industrien i Norden. Thorbjørn arbejder i dag som Lead Solution Architect hos Siemens Digital Industries Software. Thorbjørn var spidskandidat for Liberal Alliance i Struer Kommune under kommunalvalget i 2021.

Mærkesager

Udfasning af fossile brændsler

Thorbjørn brænder for at løse nogle af vores generations største udfordringer: Energikrisen, klimakrisen og biodiversitetskrisen. Derfor ønsker han en udfasning af fossile brændsler ved hjælp af både sol og vind – og så skal vi kigge på muligheden for kernekraft i Danmark fordi det kan levere energien når sol og vind ikke kan.

Kernekraft har en høj energitæthed og kan frigøre enorme arealer fra at blive belagt med solceller og vi kan derigennem undgå at industrialisere vores natur. Energipolitik er en særlig interesse for Thorbjørn, både grundet hans naturvidenskabelige interesse og fordi det er en af de helt afgørende forandringer som vi står overfor.

Plads til borgernes frie valg

Thorbjørn ønsker frie valg for borgerne genne hele livet. Både når de skal vælge plejehjem, skole eller gymnasium. Det skal være lettere at starte og drive private tilbud, som kan supplere de offentlige, det vil give en større mangfoldighed i vores velfærdstilbud. Når man vælger private tilbud, skal pengene følge borgeren. Det er kun rimeligt.

Ligeledes skal omskæring være et frit valg for en myndig borger, Thorbjørn går ind for en mindstealder for omskæring på 18 år. Thorbjørn ønsker også at vi kan tilbyde aktiv dødshjælp til terminale borgere – det giver friheden til at vælge en værdig død når der ikke er nogen anden udvej.

Mindre bureaukrati

Der skal være mindre regeltyranni, mindre bureaukrati og i det hele taget meget mindre stat. Vi skal gøre op med det evigt voksende regelværk og offentlige administration, og det er hér vi kan spare i det offentlige. På et årti er antallet af akademikere i kommunerne øget med 44%. Dét stopper nu!

Lavere skatter

Thorbjørn drømmer om lavere skatter både i bunden og i toppen. Det gør os alle både friere og rigere når vi selv kan bestemme hvad vores egne penge skal bruges på. Flid og dygtighed skal belønnes, og det skal altid kunne svare sig at tage et arbejde.

Et transparent demokrati

Thorbjørn ønsker et mere åbent og transparent demokrati, hvor offentlighedsloven igen giver mulighed for aktindsigt, og alt ikke mørklægges som det sker i dag. Det er vejen til at genskabe tilliden til de folkevalgte. Han ønsker ligeledes mindre overvågning af borgerne, fordi han vægter retten til privatliv højt.