Kontaktoplysninger:

Email: larsholmqvist78@gmail.com
Telefon: +45 31 17 61 33

Facebook

Om Lars Høyer Holmqvist

Lars Høyer Holmqvist var spidskandidat for LA i det seneste kommunalvalg i Rudersdal Kommune. Han er opvokset i Greve. I dag bor Lars i Rudersdal Kommune med sine to døtre og kæreste. Lars stiller op som folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds.

Uddannelse og karriere

Lars har en kandidatgrad i historie og samfundsfag fra RUC og er netop startet på HD på CBS.

Lars’ arbejdsliv har været centreret om undervisning. Først i folkeskolen på Greve Tiendeklasseskole i Hundige og senere i gymnasiet med pædagogikum på Gl. Hellerup Gymnasium, som uddannelsesleder på Ordrup Gymnasium, samt uddannelsesleder og nu lektor på Espergærde Gymnasium.

Lars har arbejdet som konsulent for Finansrådet, hvor han stod for undervisning af lærere og elever i makroøkonomiske modeller. Han var en af idémændene bag og med i opstarten af ungdommens folkemøde. Lars har arbejdet i to udvalg under Merete Riisager, hvor han tilrettede de værste reformpædagogiske unoder.

Lars har endvidere vundet en højprofileret sag mod skat i 2013. Her vandt Lars i landsskatteretten over SKAT, som havde lavet oppustede vurderinger af grunde i hele landet. Dommen blev et fundament for den kulegravning, der har været af området efterfølgende.

Mærkesager

Ungdomsuddannelserne

Den tvungne fordelingsaftale af eleverne skal rulles tilbage.

I dag tages der 186 millioner kr. fra kerneydelsen, som gives til bureaukratisk kontrol. Det koster op mod 350 lærerstillinger og giver færre ressourcer ude i klasserne. I stedet kunne man give beløbet direkte til nødlidende gymnasier.

Den sociale trivsel og den faglige læring mindskes. De elever, der står svagest socialt, vil blive ramt af dette. Trivsel og faglig læring kommer før tvang!

Uddannelserne skal være for de elever, der aktivt vil bidrage positivt. Ledelserne skal opfordres til, at der sanktioneres mere konsekvent i forhold til de elever, som ikke vil skolen eller de medstuderende.

Vi skal have et positivt og tillidsfuldt syn på unge mennesker, hvor vi tror på, at klare forventninger, frihed, tillid og ansvar kan udvikle og løfte dem.

SKAT og afgifter

Komplet forsimpling af skattelovgivningen, så forskudsopgørelse og årsopgørelse maksimalt fylder en A4-side. De først tjente 7.000 kr. skal være skattefrie.

Elafgiften, registreringsafgiften og PSO-afgiften skal afskaffes. Det vil være en kæmpe lettelse for de husholdninger og erhverv, der er presset af stigende energipriser.

Boligbeskatningen skal være enstrenget, simpel og fair. Vi skal stoppe med at fodre hunden med sin egen hale: i dag betaler vi 100 kroner i afgifter for måske at få for 75 kroner tilbage i varmecheck — det er meningsløst!

Valgfrihed og respekt for borgerne

Frit valg mellem offentlig og private ydelser, pengene følger altid borgeren og ikke systemet.

Der skal altid være et alternativ til den offentlige service, hvorfor private leverandører skal ind overalt, så valgfriheden bliver reel. Samtidig bør alle offentlige selskaber privatiseres.