Ruslands invasion af Ukraine har på smertelig vis blotlagt skrøbeligheden i den danske og europæiske energiforsyning. Vi er i Europa dybt afhængige af russisk gas og er dermed indirekte med til at finansiere Putins krig. Det går naturligvis ikke, og derfor skal Danmark være uafhængig af russisk gas, hvilket alle partier er enige om.

Vedvarende energikilder som sol og vind er en vigtig del af ligningen, men vil langt fra kunne fylde hele hullet fra russisk gas ud. Der er behov for at tænke nyt, og derfor foreslår vi et at nedsætte en hurtigarbejdende Niels Bohr-Kommission, som skal kigge på fremtidige muligheder for kernekraft i Danmark. Kernekraft er et kendt grønt alternativ, som fx sørger for, at Frankrigs elforsyning er endnu grønnere end den danske. Og der er god fornuft i at afsøge muligheden for yderligere at diversificere vores elforsyning med kernekraft – særligt set i lyset af vores nabolandes hovedløse beslutning om at udfase deres kernekraftværker.

Desværre er debatten om kernekraft i Danmark ekstremt polariseret. Derfor skal kommissionen inddrage eksperter fra ind- og udland, som på saglig og redelig vis skal skitsere fordele og ulemper ved kernekraft på dansk jord. Herefter vil vi kunne få en langt mere nuanceret politisk debat baseret på fakta og ikke følelser. Kommissionen skal også undersøge konsekvenserne af det danske forbud og ikke mindst afsøge muligheden for fremtidigt nordisk samarbejde.

I dag er energipolitik også sikkerhedspolitik, og vi bliver nødt til at sætte turbo på energiomstillingen. Kernekraft kan meget vel være en del af løsningen, og tænk hvis Danmark kunne blive nettoeksportør af energi og være med til at forsyne Europa med ren energi uden om russiske gasledninger. Den mulighed skylder vi både danskerne og resten af Europa at få afklaret.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af kampen for et mere liberalt Danmark