Migrationsudspil

EU har brug for en ansvarlig migrant- og asylpolitik

Det er på tide at tage ansvaret for Europas grænser og migrationspolitik alvorligt.

Scroll for mere

Europas ydre grænser er under ekstremt pres.

I 2023 var der 380.000 tilfælde af irregulære grænsekrydsninger. Det er en stigning på hele 17 procent siden 2022. Det forventes, at irregulær migration i 2024 stadig vil lægge et stort pres på EU’s ydergrænser. Derfor har vi behov for handling.

Over de sidste 50 år har en række EU-landes befolkningssammensætning ændret sig i en grad, der er uden fortilfælde i moderne tid. Den primære årsag er et asylsystem, der har gjort det muligt for store grupper af primært ikke-vestlige asylansøgere at blive permanente migranter.

Mange asylmigranter er blevet succesfuldt integreret i og bidrager til deres nye hjemlande, hvor de bidrager både økonomisk og kulturelt. Overordnet set har indvandringen imidlertid ført til voldsomme kulturelle, sociale og ikke mindst religiøse konflikter. Dertil kommer omfattende problemer med kriminalitet, terror og fremvæksten af både kriminelle og religiøse parallelsamfund.

Asylmigrationen har derfor i en række lande sat de liberale værdier som ligestilling, individuel frihed, lighed for loven og sekularisme, som det moderne Europa er bygget på, under markant pres. Det er den danske koranlov kun et af mange triste eksempler på.

I Liberal Alliance ved vi, at demokratiske og liberale samfund ikke opstår af sig selv men både skabes og forsvares af folk, der deler disse værdier. De sidste 50 års erfaringer med omfattende asylmigration viser, at det ikke er tilfældet for en stor del af de nytilkomne.

Desværre bærer EU en stor del af ansvaret for denne udvikling. Fjernelsen af de indre grænser i EU kombineret med en mangelfuld kontrol af EU’s ydergrænser har gjort, at lande som Italien og Grækenland i vid udstrækning har fungeret som åbne døre til resten af unionen.

Liberal Alliance støtter helhjertet arbejdskraftens og borgernes frie bevægelighed internt i EU, der er til gavn for både virksomheder, velstand og innovation. Men forudsætningen for åbne indre grænser er en effektiv kontrol med unionens ydergrænser, som de hastigt stigende migranttal i Sydeuropa demonstrerer, ikke findes.

Det er hverken fornuftigt eller ansvarligt at fortsætte en politik, der både motiverer flygtninge og migranter til at risikere livet på Middelhavet og forværrer allerede omfattende integrationsproblemer.

Det er på tide at tage ansvaret for Europas grænser og migrationspolitik alvorligt.

Derfor foreslår vi følgende:

EU har brug for en ansvarlig migrant- og asylpolitik

Det er på tide at tage ansvaret for Europas grænser og migrationspolitik alvorligt.