Folketingsmedlem

Lars-Christian Brask

Erhvervsordfører
Indenrigsordfører

Scroll for mere

Derfor er jeg liberal

Frie mennesker lever bedst, fordi de selv kan vælge, hvad det gode liv er for netop dem. Derfor vil jeg et samfund, hvor frihed er vores fælles udgangspunkt.

Jeg tror på, at man i et godt samfund har så stor tillid til befolkningen, at man lader folk selv afgøre, hvordan de vil leve deres liv. Ikke kun fordi, man i et godt samfund ikke bør diktere, hvordan andre skal leve, men også fordi, friheden er afgørende for vores vækst og fremdrift.

Friheden kan nemlig give os et hav af fantastiske muligheder, og hvad end man griber en mulighed i sit private eller professionelle liv, så bidrager man til den fremdrift og vækst, vi har brug for. Den slags skal man selvfølgelig belønnes retfærdigt for. Hvad end man tager et job, en uddannelse eller en tørn som frivillig i den lokale fodboldklub, så har man nemlig gjort noget for sig selv og sine omgivelser, der kommer alle til gode. Man har taget ansvar.

Mens friheden giver os mulighederne, så giver ansvaret os en række sunde forpligtelser over for vores omverden. Og det er i samspillet mellem frihed og ansvar, jeg kan se fundamentet til det ideelle samfund.

I mit ideelle samfund tror vi på, at alle kan bidrage med noget – og vi hjælper dem med at få det bedste frem i dem selv. For det er dér, magien opstår. Frie og ansvarsfulde mennesker er nemlig ikke kun dét. De er også omsorgsfulde, innovative, ordentlige og risikovillige. De gør noget for sammenhængskraften i det ideelle samfund, som man ikke kan tvinge sig til med alverdens regler og love. Selv hvis de træder ved siden af, så tager de ejerskab over de konsekvenser, der følger af at have misbrugt sin frihed. De ved med andre ord, at friheden er en luksus, der er betinget af ansvaret. En luksus, man skal huske at pleje og kæmpe for. Den er nemlig meget værd.

I det ideelle samfund med frihed og ansvar respekterer vi hinanden på en måde, andre samfund kun kan misunde os. Vi fremmer friheden til forskellighed og kræver ikke, at andre lever, som vi selv lever. Vi sameksisterer fredeligt, mens vi misundelsesfrit lader hinanden vokse og hylder dem, der gør en forskel i det store og det små. For de har netop gjort det, vi har skabt det ideelle samfund for: De har gjort brug af deres frie muligheder og taget ansvar for deres omgivelser.

Sådan ser det ideelle samfund ud for mig – og derfor er jeg liberal.

Udvalgsposter og ordførerskaber

Ordførerskaber
Erhvervsordfører
Indenrigsordfører

Udvalgsposter
Næstformand for:
Erhvervsudvalget

Medlem af:
Indenrigsudvalget
Transportudvalget
Skatteudvalget

Afspil video

Om Lars-Christian Brask

Lars-Christian Brask er født på Gotland, Sverige, af danske forældre; Ole og Jette Brask i 1963. Ole var direktør og selvstændig. Jette var personlig assistent i både det private og i det offentlige. Lars-Christian er fra 2022 valgt til Folketinget i Sjællands Storkreds.

Uddannelse og karriere

Lars-Christian har i kortere tid boet i Kolding, Silkeborg, København, New York og San Francisco. Det meste af sin tid har han boet i London (15 år) og i Roskilde, hvor han gik i folkeskole, gymnasium (matematisk-biologisk) samt på handelsgymnasium (engelsk, økonomi og jura). Lars-Christian nåede at fuldføre HD 1. del og havde næsten afsluttet HD 2. del (Udenrigshandel) før han flyttede til London i 1990.

Lars-Christian har i 30 år været rådgiver for nogle af verdens største investorer og virksomheder. I dag er han investor, rådgiver, bestyrelsesformand og coach for ejere, direktører samt små og mellemstore virksomheder, der:

  • bygger skoler, hospitaler, boliger og institutioner
  • forsker og laver bæredygtige løsninger, genanvendelse og rent grundvand
  • udvikler ny medicin og teknologi
  • uddanner til bestyrelse og ledelse
  • informerer og guider om psykisk sundhed hos unge
  • arbejder med økologi og økologiske fødevarer

Lars-Christian har uddannet næsten 3.000 til bestyrelseshvervet i Board Company og har selv siddet i 60+ bestyrelser i Norge, Sverige, Danmark og England. Han har desuden været bankdirektør i en række store banker og har ligeledes drevet egen investeringsbank i London med flere succesfulde og prisbelønnede virksomheder i sport, økologiske fødevarer, restauration, sundhed og IT.