Udspil om erhvervsakademier og professionshøjskoler

Fremtidens hænder kommer ikke af sig selv

Det er gået de færreste danskeres næse forbi, at vi mangler arbejdskraft i Danmark. Derfor har vi sat os for at gøre noget ved problemet. For hænderne kommer ikke af sig selv.

Scroll for mere

Det er gået de færreste danskeres næse forbi, at vi mangler arbejdskraft i Danmark.

Slår man op i tidens aviser, kan man læse det ene opråb fra arbejdskrafts-hungrende arbejdsgivere efter det andet, og overalt i samfundet bliver man som borger konfronteret med den skinbarlige sandhed, at vi mangler hænder.

På hospitalerne bliver operation efter operation aflyst, mens man i sit eget hjem sommetider må spejde langt efter en håndværker med en ledig tid, hvis noget er i udu.

Årsagerne er mange og komplekse, men de fleste af dem handler om uddannelse. Med den stigende akademisering af samfundet forestiller mange af nutidens unge sig nemlig end ikke at overveje en professions- eller erhvervsakademiuddannelse, og ofte bliver ikke-akademiske uddannelser betragtet som et andet-valg. Det er et kolossalt tab for samfundet og det enkelte individ.

For langt flere mennesker ville være bedre tjent med et meningsfyldt uddannelsesforløb, der førte til et vigtigt og værdigt job. Alligevel står uddannelsespladserne tomme, mens mængden af jobopslag vokser og vokser.

Derfor har vi i Liberal Alliance sat os for at gøre noget ved problemet. For hænderne kommer ikke af sig selv.

Vi foreslår følgende:

1. Flere erhvervsbaserede uddannelser.

En ekspertgruppe skal komme med bud på, hvordan vi kan skabe flere erhvervsbaserede uddannelser. På dem vil de studerende kunne arbejde parallelt med, at de uddanner sig – f.eks. i en model, hvor de arbejder to dage, har undervisning de to følgende dage og har studie-fordybelse den sidste dag.

Modellen er inspireret af den skolebaserede læreruddannelse, hvor teori og praksis ikke er delt op i praktikophold og studieperioder.

Derfor kan de unge hurtigt komme ud og anvende deres læring i praksis. Eftersom de studerende vil være i arbejde, vil SU’en være skiftet ud med løn under uddan-nelsen. Kombinationen af arbejde, løn og uddannelse vil ikke kun være positiv for arbejdsudbuddet – den vil forhåbentlig også gøre det mere attraktivt for flere at søge i den erhvervsfaglige retning i første omgang.

2. Flere engelsksprogede studiepladser, hvor behovet er størst.

Danmark er et lille land med stor knowhow og høj ekspertise. Det kommer dels fra den erfaring, som vi har opbygget i vores arbejdsstyrke, men det kommer også fra de gode uddannelsesmuligheder, vi har i Danmark.

Den kapacitet vil vi udnytte til at uddanne flere engelsktalende studerende udefra, så vi kan få flere dygtige og specialiserede mennesker ud og besætte de ledige stillinger. Det gælder særligt på STEM- og IT-området, hvor manglen på arbejdskraft er ekstraordinært stor.

3. Fastholdelse af internationale studerende.

Internationale studerende er guld værd for Danmark. Derfor vil vi undersøge, hvordan vi kan fastholde flere af dem, så vi kan iværksætte de tiltag, der virker. Det kan f.eks. være ved at styrke deres danskkundskaber under deres uddannelsesforløb, eller ved at de kommer i praktik i virksomheder i Danmark.

4. Sporskifte.

Mange gode erfaringer går tabt, når færdiguddannede bachelorer tager en ny uddannelse og skal starte fra nul. Derfor vil vi etablere sporskifte-uddannelser på særligt lærer-, socialrådgiver- og sygeplejerske-uddannelsen.

Formålet med sporskifteuddannelserne er, at de studerende kan få merit for en række fag og områder, som de i forvejen har godt kendskab til fra deres tidligere uddannelse, og de skal indrettes efter samme model, man har på pædagoguddannelsen i dag. Sporskifteuddannelsen på pædagoguddannelsen er selvbetalt, hvilket de nye sporskifteuddannelser på tilsvarende vis skal være.

5. Krav om uddannede praktikvejledere på praktikstederne.

Et praktikophold former og danner de studerende både fagligt og menneskeligt. Af den grund er det vigtigt, at de unge bliver klædt bedst muligt på til arbejdslivet, når de er i praktik. Vi foreslår derfor, at det fremover skal være et krav, at praktikvejlederne på praktikstederne er uddannede.

6. Styrket vejledning om mulighederne for videreuddannelse.

Mange med en erhvervsuddannelse tror, at de ikke kan videreuddanne sig efter endt uddannelse. Det er en skam, for muligheden eksisterer faktisk allerede i vid udstrækning, da en lang række erhvervsuddannelser er adgangsgivende til mange professions- og erhvervsakademiuddannelser. Derfor skal vi øge kendskabet til vores fantastiske uddannelsesmuligheder – f.eks. ved at styrke Studievalg Danmark, som bl.a. hjælper med at vejlede uddannelsessøgende. På denne måde kan vi få gavn af alles fulde kompetencer.

7. Flere midler til simulationer.

Det er svært at blive god til noget konkret, hvis man kun læser om det. Derfor vil vi afsætte flere midler til flere simulationer under uddannelser, så vi kan styrke overgangen mellem teori og praksis.

Udspil om erhvervsakademier og professionshøjskoler

Fremtidens hænder kommer ikke af sig selv

Det er gået de færreste danskeres næse forbi, at vi mangler arbejdskraft i Danmark. Derfor har vi sat os for at gøre noget ved problemet. For hænderne kommer ikke af sig selv.