Folketingsmedlem

Carsten Bach

Forsvarsordfører
Fødevareordfører
Grønlandsordfører

Scroll for mere

Derfor er jeg liberal

Jeg er liberal, fordi jeg gerne vil give mere frihed, fred og albuerum til, at vi alle kan leve vores liv på hver vores måde.

Hvis vi giver folk plads til at være anderledes end gennemsnittet og gøre tingene på en ny måde, så ved ingen af os, hvor det kan føre hen. For frihed og livskvalitet er individuelt – og det er netop det fantastiske ved det.

I den socialdemokratiske velfærdsstat er den nye normal for livskvalitet desværre blevet, at man kan være fri for at tage stilling og bare gøre, som alle andre gør – og som systemet tvinger os til at gøre. At man kan finde tryghed i, at staten og politikerne træffer beslutninger for en, så man ikke gør noget galt eller slår sig på livet.

For mig er det et ideologisk skråplan. Frihed er også at få lov til at fejle og at slå sig på livet. For kun når vi er frie til selv at handle, kan vi finde de rette veje i tilværelsen.

Derfor mener jeg, at en politikers opgave er at give borgerne frie rammer til selv at tage stilling til ting. På den måde kan vi også genfinde glæden ved selv at vælge, hvad vores liv skal indeholde – så længe vi ikke skader andre i processen.

For som skrevet, så ved vi ikke, hvad mere frihed kan føre med sig. Men mit håb er, at den kan føre til tiltrængte forandringer i vores samfund. For hvis Danmark skal være et bedre land at leve i, er der brug for, at vi gentænker hele fundamentet for vores velfærd. Fremover bør det ikke være, som det er i dag, hvor vi tager hensyn til systemets velbefindende, før vi tager hensyn til de borgere, systemet er til for. I stedet skal vi bryde det offentlige monopol på velfærdsservice og hylde det entreprenante civilsamfund. For det er her, tingene gror i vores samfund. Friheden, ansvaret og fællesskabet – og alt hvad det fører med sig.

Derfor skal vi generelt reducere den politiske indflydelse og tilstedeværelse i alle hjørner af vores samfund. For borgerne kan godt selv tage ansvar for deres liv og deres omgivelser. Det tror jeg i hvert fald på.

Derfor er jeg liberal.

Udvalgsposter og ordførerskaber

Ordførerskaber
Forsvarsordfører
Fødevareordfører
Grønlandsordfører

Udvalgsposter
Medlem af:
Den Arktiske Delegation
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udenrigsudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Stedfortræder i:
Nordisk Råd
OSCEs Parlamentariske Forsamling

Afspil video

Om Carsten Bach

Carsten Bach er valgt for Liberal Alliance i Vestjyllands Storkreds, men før noget andet familiefar fra Høver, en landsby ved Galten mellem Aarhus og Silkeborg.

Carsten var fra 2015-2019 også medlem af Folketinget. Dengang såvel som nu med ordførerskaber for fødevareerhvervet og Forsvaret, som på hver sin måder fylder meget i Midt- og Vestjylland. Der ud over med rødder og familie i Holstebro, Herning og på Skive egnen er det heller ikke mærkeligt, at Carsten føler sig godt tilpas som folkevalgt for Vestjyllands Storkreds på Christiansborg.

Som uddannet geolog har Carsten mange års erfaring at trække på fra den private rådgivende ingeniørbranche. Tidligere har han desuden været aktiv reserveofficer i Forsvaret og udsendt som FN-observatør til Georgien.

De seneste år har Carsten suppleret sin uddannelse og erhvervserfaring med en mastergrad i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet, hvilket har givet et bredere perspektiv på vores samfundsstruktur og ledelsen af Danmark.

Foruden dette engagerer Carsten sig også i foreningslivet. I perioden fra 2019-2022 har han stået i spidsen for mere end 2.500 medlemmer af det lokale foreningsliv i Galten som hovedformand for de forenede sportsklubber. Han har ligeledes tidligere været både medlem af bestyrelsen i den lokale folkeskole og det kommunale integrationsråd.