Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik skal grundlæggende beskytte Danmark, forebygge krige og bidrage til at fremme fred og stabilitet ude i verden.

Danmark har brug for et tidssvarende Forsvar, der er målrettet de opgaver, som NATO forventer, at Danmark selv skal løse i tilfælde af krig eller kriser. Vi skal sørge for at anskaffe det nyeste og bedste materiel, som kan beskytte vores soldater optimalt – særligt i forbindelse med, at vi sender dem på internationale operationer ude i verden. Liberal Alliance har med forsvarsforliget fra 2018 medvirket til at opprioritere det danske forsvar og givet det et tiltrængt løft.

Det er vigtigt, at Forsvaret er i stand til at omstille sig til de forskelligartede trusselsbilleder, Danmark i dag og i fremtiden kan risikere at stå overfor. En omskiftelig trusselsituation fordrer samtidig en større grad af samarbejde og koordinering med vores allierede. Det giver ganske enkelt ikke mening at tænke dansk forsvar isoleret. Derfor bør Forsvaret både i forhold til materiel og uddannelse af personel sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt. Danmark skal ikke nødvendigvis kunne løse alle slags opgaver og have al slags materiel, hvis en større grad af specialisering er mere effektivt.

Liberal Alliance ønsker at fjerne tvangen i Forsvaret ved at afskaffe værnepligten og dermed lade frivillighed være det bærende element i Forsvarets og Beredskabets rekruttering. Værnepligten er spild af Forsvarets, de unges og samfundets tid og penge.

I lyset af et stigende trusselsniveau i Europa, hvor udenlandske stater blander sig i demokratiske valg, hvor udenlandske stater planlægger og udfører attentater på europæisk jord, og hvor Rusland har en stadigt mere aggressiv fremfærd, er der behov for, at vi i Danmark indstiller os på denne nye sikkerhedssituation. På den baggrund har vi forstærket os med forsvarsforliget, der over de kommende år opgraderer det danske forsvar.

Liberal Alliance mener, at EU er – og i stigende grad kan blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af. Det er vi imidlertid ikke fuldt ud i dag, og derfor skal vi afskaffe det danske forsvarsforbehold for at imødegå de udefrakommende trusler i samarbejde med de øvrige EU-lande.