Steffen Frølund
12. maj 2023

Desværre er der ikke megen lyst i Folketinget til at blive klogere på atomkraftens potentiale i Danmark. Ærgerligt for den grønne omstilling og ærgerligt for Danmark.

Se debatten om Liberal Alliances beslutningsforslag om at nedsætte en Niels Bohr-Kommission, der skal undersøge mulighederne for atomkraft som en del af den grønne omstilling i Danmark.

Afspil video