Lars-Christian Brask
26. april 2023

Alle virksomheder skal have en ret til en bankkonto, mener SF og Enhedslisten. Det forslag debatterede vi i Folketingssalen i forrige uge – og i lørdagens version af Berlingske havde Pelle Dragsted et indlæg om samme emne, hvor han skyder Liberal Alliance plus højrefløjen i skoene, at vi »svigter iværksættere og små erhvervsdrivende.«

Det er spin og en useriøs fremlæggelse. Forslaget fremlagt af SF i forrige uge var ret unuanceret, men ultimativt. Forslaget manglede mulighed for at kunne udføres og var for generelt omfavnende. Det påpegede jeg i debatten i salen.

Jeg var præcis og direkte i min kommunikation. Respekt for, at det også er det, jeg blandt andet beskrives for i Pelle Dragsteds indlæg. Et indlæg som dog i al for høj grad er et farvet partsindlæg.

Liberal Alliance og højrefløjen skydes af Pelle Dragsted i skoene, at vi kun vil de store virksomheder. Men mine indsigelser og argumenter går så sandelig også på at beskytte for eksempel Stadil Sparekasse med under en håndfuld ansatte mod at blive pålagt et ultimativt og universalt krav. Desuden vil en e-bank have svært ved at kunne servicere for eksempel en erhvervskonto fra et pizzeria, der får en tredjedel af betalingerne i kontanter.

En privatbank har heller ikke et system, der kan håndtere de behov, en erhvervsdrivende måtte have. Det har en investeringsbank heller ikke, men de er alle banker, reguleret og kontrolleret af Finanstilsynet og går alle under betegnelsen bank.

Så med SFs forslag, som Pelle Dragsted forsvarer, ville alle lige fra Stadil Sparekasse, e-banken, privatbanken, investeringsbanken til Danske Bank (der i øvrigt tager en tredjedel af de nystartede virksomheder ind som kunder) blive tvunget til at åbne konti for erhvervsdrivende uden undtagelse. Det går ikke, så bare her, er der en diskrepans i forslag. Det er ikke noget med at være for de store eller de små. Det er saglig argumentation, som spinnes til et antiforhold.

Jeg foreslog, at vi får formuleret en oplæg i erhvervsudvalget – hvor jeg er næstformand – hvor de rigtige termer og afgrænsninger bruges, samt at de relevante banker altid selv må bestemme prisen for deres service. De skal kunne sige nej, hvis de ikke forstår en kundes forretningsplan, herunder hvem kunderne skal være/er, eller ikke kan se, hvor cash flow skal komme/kommer fra (og til).

Det vil være den pragmatiske løsning, men det ville SF og Enhedslisten ikke gå med til. Det blev til en udlægning om at være imod de mindre erhvervsdrivende.

For at sætte problemet i perspektiv, så er der over 400.000 cvr-numre i Danmark, heraf har 2.000-3.000 »virksomheder« ikke fået mulighed for en bankkonto. Det er under én procent.

Det er nuancerne i debatten, og her står vi i Liberal Alliance. Vi står på den pragmatiske og den mulige løsnings side – og både på den store og den lille erhvervsdrivendes side.

(Kommentar bragt i Berlingske d. 25. april 2023)