Jens Meilvang
1. april 2023

En Kattegatbro vil binde Danmark sammen og skabe vækst og udvikling i hele landet, men særligt Midt-og Nordjylland og store dele af Sjælland har meget at vinde.

I Liberal Alliance mener vi, at der skal sættes tempo på forarbejdet.

Vi skal hive Kattegatforbindelsen op af den seneste socialdemokratiske regerings syltekrukke.

Det er for længst konkluderet, at en Kattegatforbindelse vil være positiv for samfundsøkonomien, og med brugerbetaling vil den også være selvfinansierende.

Jeg forstår ikke, at borgere og virksomheder skal vente yderligere, når der er en løsning, som kan iværksættes nu.

En forbindelse vil også sikre langt bedre forsyningssikkerhed for hele Danmark. I dag er vi alt for sårbare over for ulykker på Storebæltsbroen, som vi desværre ser fra tid til anden. Med en Kattegatforbindelse vil man altid kunne fragte varer og personer fra øst til vest og omvendt.

Ikke nok med at det vil være en mavepuster til urbaniseringen, så vil en forbindelse også skabe vækst til erhvervslivet i Nord-og Midtjylland – en vækst, som ubetinget kommer sammen med en langt bedre fremkommelighed.

En forbindelse via Samsø vil også betyde mindre trængsel på Fyn, hvor borgere og virksomheder hver dag spilder kostbar tid på at holde i kø.

På Samsø er der berettiget bekymring for en Kattegatbro. Liberal Alliance er klar til at finde den bedste løsning for borgerne på Samsø.

Vi skal gøre, hvad der er muligt, for at imødekomme bekymrede borgere, der vil blive påvirket af anlægget. Vi er åbne over for alle mulige tiltag, der kan afhjælpe eventuelle påvirkninger. En så stor investering, der skal holde i mange generationer, skal laves med respekt for omgivelserne. Her må anlægsinvesteringen godt koste mere, hvis vi finder den rigtige løsning.

I Liberal Alliance er vi ikke bange for klimapåvirkningerne af en Kattegatforbindelse og går ikke med i koret af klima-sortseere, der ønsker at sætte hele Danmarks vækst og udvikling på pause.

Forbindelsen vil med årene blive grønnere og grønnere, i takt med at flere og flere biler bliver CO2-neutrale enten i form af elbiler eller som følge af drivmidler som f. eks. ved hjælp af havvindmøllestrøm (Power-to-X).

Vi er således ikke bange for den langsigtede klimapåvirkning ved at bygge en ren bilbro.

Samtidig vil der hver dag blive sparet tusindvis af kilometer på de danske landeveje, for en Kattegatforbindelse vil gøre afstanden imellem Jylland og Sjælland langt kortere for en meget stor del af erhvervslivet og borgere, som i dag må køre via Fyn.

Jeg tror, at venstrefløjens frygt for brugen af beton og jern til at bygge broen kun er et skalkeskjul for at sætte danmarkshistoriens mest vækstskabende byggeri på pause, og at den virkelige grund bunder i, at privatbilismen ikke må få bedre vilkår, der kan gøre det mere attraktivt at købe en bil frem for at bruge den kollektive transport.

Det skal efter min mening ikke hindre det kæmpe potentiale for vækst i udvikling i Midt-og Nordjylland samt store dele af Sjælland.

(Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten d. 1. april 2023)