Alex Vanopslagh
28. november 2023
Afspil video
Steffen Frølund
27. oktober 2023

I den offentlige debat har visse emner det med undertiden at blive kørt ud på et sidespor.

Et af de emner, der i mange år har båret præg af faktaresistente myter og ukvalificerede mavefornemmelser, er debatten om atomkraft.

Men nu synes pendulet at svinge den anden vej. Danskernes hidtidige skepsis overfor atomkraft er på retræte, og tiltagende flere synes efterhånden at få øjnene op for dét, der kan blive en af de vigtigste drivkræfter i vores grønne omstilling.

Her er en oversigt over de mest tungtvejende argumenter for, hvorfor vi i Danmark skal undersøge muligheden for at få atomkraft på dansk jord.

1. Atomkraft er grønt

FN’s klimapanel, der formentlig er verdens største faglige autoritet på spørgsmålet om grøn omstilling, har for længst sat to streger under, at atomkraft skal være en væsentlig faktor i den grønne omstilling. Det samme har Det Internationale Energiagentur samt Den Europæiske Union og blandt eksperter og forskere på området er der ligeledes massiv konsensus om, at vi kun kan lægge skinnerne til en grøn omstilling ved brug af atomkraft.

Atomkraft har nemlig hverken skadelig udledning eller partikelforurening, og den grønne energikilde anvender meget få ressourcer og optager – i modsætning til eksempelvis vind- og solenergi – næsten intet landareal.

Således er atomkraft langt bedre for naturen og biodiversiteten, og med atomkraft som hovedkomponent i den grønne omstilling vil kloden blive påvirket langt mindre end af andre energikilder.

2. Atomkraft er en stabil energikilde

Hertil kommer også, at atomkraft er en stabil energikilde.

I Liberal Alliance er vi ikke afvisende overfor, at både vind- og solenergi ligeledes kan bidrage til, at der i fremtiden vil være bæredygtig strøm på danske breddegrader. Problemet er blot, at disse energikilder alene er langt fra at være tilstrækkelige, da vi i sagens natur også har brug for energi på de tidspunkter, hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser.

Ifølge både Klimarådet og Energinet har vores nuværende system store udfordringer med, at der op til 8 dage om året er for lidt strøm. Ingen ved med sikkerhed, hvad de samfundsøkonomiske omkostninger ved dette er, men det er lige så sikkert som amen i kirken, at det er en enormt dyr forretning.

Dette problem bliver løst med atomkraft, da man her kan levere tæt på sin fulde kapacitet hele tiden og fuldstændig uafhængigt af udefrakommende omstændigheder.
Således kan man garantere, at danskerne aldrig skal stå uden energi, og man kan samtidig fjerne de samfundsøkonomiske omkostninger, der opstår som et produkt af hullerne i strømleverancen.

3. Atomkraft er en sikker energikilde

Mange har baseret deres holdning til atomkraft på fiktive TV-serier eller utidssvarende historier om fortidens atomkraftværker i Fukushima eller Tjernobyl. Men faktum er imidlertid, at nutidens atomkraftværker ikke har meget tilfælles med disse.

Kaster man et blik på opgørelserne over forskellige energikilders påvirkning på liv og helbred, er atomkraft en af de allermest sikre – selv hvis man inkluderer samtlige af de (i øvrigt forsvindende få) uheld, der har været med atomkraftværker.

Alligevel har atomkraft-modstanderne det med at lade debatten om energikildens sikkerhed tage udgangspunkt i de atomkraftværker, der blev opført dengang, Jens Otto Krag var statsminister.

Ville man lade en debat om bilers sikkerhed på de danske veje tage udgangspunkt i biler, der blev produceret for mere end et halvt århundrede år siden i Sovjetunionens faldefærdige, kommunistiske planøkonomi?

4. Tiøren er faldet hos vores nabolande

Løfter man blikket fra den danske andedam, er mange af de nabolande, som vi normalt sammenligner os selv med, allerede ved at tage atomkraft i brug.
Både Sverige og Polen er allerede godt i gang med at opføre atomkraftværker, der vil stå klar fra starten af 2030’erne.

Også i England er man begyndt at investere massivt i atomkraft, og Norge poster massevis af penge i at blive klogere på, hvordan man kan drage fordel af den grønne energikilde. Tysklands store centrum-højre parti, CDU, fortryder deres beslutning om at trække stikket til deres atomkraftreaktorer, og i Finland har man netop i år tændt et stort atomkraftværk med succes.

Et ordsprog siger, at hvis alle andre biler på vejen synes at være spøgelsesbilister, så er det måske dig, der kører i den forkerte vejside. Med tanke på at så mange andre lande allerede har valgt at lytte til verdens førende eksperter på området, virker det hovedløst, at Danmark går enegang på det her vigtige spørgsmål.

5. Hvorfor føre klimapolitik med bind for øjnene?

Myten om at Danmark skulle være et foregangsland for den grønne omstilling lever stadig i bedste velgående. Men det forholder sig imidlertid sådan, at vi meget vel kan blive efterladt på den energipolitiske perron, mens resten af verden med kører mod den grønne omstilling.

For selvom den videnskabelige konsensus på området er tydelig, har et politisk flertal anført af Socialdemokratiet valgt at lade Danmarks klimapolitik været baseret på fortidens skræmmekampagner.

I Liberal Alliance foreslog vi så sent som før sommerferien at nedsætte en Niels Bohr-kommission bestående af danske og udenlandske eksperter, som skulle gøre os klogere på, om – og i givet fald – hvordan Danmark kunne drage fordel af atomkraft.

Men forudsigeligt nok valgte SVM-regeringen og venstrefløjen at blokere for forslaget.

Siden 1985 har Danmark haft et dumstædigt forbrug mod at lade atomkraft indgå i den danske energiplanlægning, hvilket – i kombination med venstrefløjen og regeringens blokade for vores forslag om at få mere viden om energikilden – i praksis betyder, at vi fører klimapolitik med bind for øjnene.

Det er et problem, for klimaforandringernes konsekvenser kommer kun til at vokse sig større, jo længere vi venter. Og hvis man virkelig går op i at få en grøn omstilling, kan man vel næppe være modstander af at lade verdens førende eksperter give os mere viden om brugen af atomkraft, så vi sikrer os, at vi kan føre klimapolitik på et så oplyst grundlag som muligt?

Hvis Danmark skal kunne iføre sig den grønne førertrøje og gå forrest i kampen for at få en grøn omstilling, kræver det, at vi tør bryde med vanetænkningen og lytte til de uafhængige eksperter. Et flertal af danskerne bakker allerede op om Liberal Alliances forslag om at nedsætte en kommission, der skal undersøge muligheden for at få atomkraft på dansk jord.

Nu mangler vi bare, at også regeringen og venstrefløjen lader de vidtløftige ambitioner fra de mange skåltaler den grønne omstilling præge den førte politik. For kun sådan kan vi få debatten om den grønne omstilling tilbage fra sidesporet og lægge grunden til at afbøde klimaforandringernes konsekvenser.

Steffen Frølund
12. maj 2023

Desværre er der ikke megen lyst i Folketinget til at blive klogere på atomkraftens potentiale i Danmark. Ærgerligt for den grønne omstilling og ærgerligt for Danmark.

Se debatten om Liberal Alliances beslutningsforslag om at nedsætte en Niels Bohr-Kommission, der skal undersøge mulighederne for atomkraft som en del af den grønne omstilling i Danmark.

Afspil video