Liberal Alliance foreslår bedre vilkår for private universiteter

Fri forskning, fri undervisning og mere faglighed

Scroll for mere

Liberal Alliance foreslår bedre vilkår for private universiteter

For de fleste giver det mening, at vi i Danmark har private alternativer til det meste. Folkeskolen, den offentlige ældrepleje, gymnasierne og hospitalsvæsenet. Alle har de private modstykker, der forsøger at løse den samme opgave som det offentlige. Men sådan er det ikke med vores universiteter.

Selv om de ti bedste universiteter i verden alle er små, kræsne, konkurrenceorienterede og private, så har det offentlige nærmest monopol på universitetsområdet i Danmark. Og det er en skam for både vores studerende, vores faglighed, vores forskere og vores arbejdsmarked. For vi kunne gøre det så meget bedre.

Derfor mener vi, at vi skal give private universiteter bedre vilkår, så der skabes større incitament for private aktører til at etablere og drive private universiteter i Danmark. For hvis vi skal sikre uddannelser i verdensklassen, der er fri for politisk påvirkning, skal vi skabe alternativer til de offentlige universiteter. Vi skal skabe et universitet, der er taget ud af politikernes hænder, og hvor forskningen ikke dikteres via en årlig milliardpulje fra Folketinget med anvisninger til konkret forskning.

Derfor er det en politisk opgave at foretage de nødvendige ændringer, så private universiteter får bedre vilkår end i dag. F.eks. bør uddannelser på private universiteter kunne akkrediteres, og studerende burde kunne få SU.

Det er ikke meningen, at private universiteter skal kunne drives af virksomheder med profit for øje. Derimod er tanken, at velgørende fonde kan drive universiteterne og udbyde uddannelser og forskningsstillinger på lige fod med de offentligt drevne universiteter. Dermed skal de leve op til en række krav, som de offentlige universiteter også skal leve op til.

Et privat universitet vil på den anden side have fuldstændig frihed til at bestemme over dets optagelseskrav, ligesom instansens økonomi vil være uafhængig af de offentlige kasser. Det betyder også, at det vil være op til den eller de fonde, der driver universiteterne, om der skal opkræves betaling fra de studerende, eller om det kan drives via donationer. På den måde sikres der fuldstændig uafhængighed af politisk påvirkning og ideologiske strømninger, mens vi ikke svækker de offentlige universiteter. Der skal nemlig ikke tages midler fra dem.

Flere private universiteter er til gavn for alle universiteter i Danmark, da de vil øge konkurrencen på markedet for videregående uddannelser. Det er der brug for i en situation, hvor det offentlige nærmest har monopol.

Med forslaget ønsker Liberal Alliance at trække alle universiteter i retning mod en større grad af forskningsfrihed. Vi skal nemlig væk fra de ødelæggende ideologier, som lige nu truer fagligheden.

Forskningsfriheden er under pres

Ideologier sniger sig i høj grad ind på universiteterne. Vi ser både internationalt som herhjemme, at aktører med politiske motiver med stort held forsøger at dikterer, hvad der forskes i – og mest bekymrende: hvad der ikke forskes i. Det er en tendens, der i årevis har udfordret den frie forskning i f.eks. USA og været ødelæggende for både fagligheden og den akademiske metode.

Når en lille gruppe af studerende og forskere får lov til at diktere, hvilke emner der må forskes i, undervises i og diskuteres på universiteterne, så eroderer selve det fundament, som vores uddannelsessystem står på – nemlig den frie kritiske tænkning. Universitetet som stedet, hvor holdninger op verdensopfattelser udfordres forsvinder, hvis venstreorienterede ideologier som wokeisme, kritisk raceteori og Social Justice Theory vinder indpas.

Kendetegnene for disse ideologier er, at de søger at undertrykke andre holdninger, og derfor er de gift for den frie forskning.

Derfor vil vi med private universiteter gøre det, der er hele formålet med universitetet: At skubbe til grænserne for den menneskelige forståelse, men også at eliminere fejlagtige antagelser ved hjælp af videnskabelige metoder. Ingen af delene kan lade sig gøre, hvis universiteterne pålægges en bestemt politisk ideologi af et mindretal af højlydte studerende og undervisere.

Det er værd at kæmpe for den høje faglighed, en større konkurrence og en bedre undervisning.