Vi kan gøre det bedre for Danmark.

Danmark har brug for et lederskab, der udviser ydmyghed over for sit ansvar og sin magt, og som vil styrke folkestyret og retsstaten.

Den seneste valgperiode har budt på bekymrende mange skandaler: Minkskandale, skandale om Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Findsen, politisering af embedsværk og myndigheder, usaglige afslag på aktindsigter og angreb på den frie presse.

Mette Frederiksens måde at lede Danmark på har svækket retsstaten og tæret på tilliden til institutioner og myndigheder. Det er danskerne ikke tjent med, og derfor skal der markante forandringer til, hvis de borgerlige partier vinder magten.

Men lederskab handler om mere end personer og partier. Det er ikke nok at skifte statsministeren og regeringen ud, hvis vi for alvor skal tilbage på en anden kurs for folkestyret og retsstaten.

Vi bliver også nødt til at reflektere over, hvordan vi er kommet hertil. Og der er for os ingen tvivl om, at tidligere borgerlige regeringer også har et medansvar for de normskred, som er kørt ud i ekstremerne af Mette Frederiksen.

En kommende borgerlig regering skal ikke kun være bedre end Mette Frederiksens regering. Vi skal også kunne levere meget bedre regeringsførelse, end vi selv har gjort tidligere. Skulle vi f.eks. igen stå i en situation, hvor en borgerlig minister er mistænkt for lovbrud, sådan som Inger Støjberg var det, skal et borgerligt flertal ikke holde hånden over den pågældende minister.

Derfor fremlægger vi her 6 principper for god borgerlig regeringsførelse, som Liberal Alliance ønsker indskrevet i et borgerligt forståelsespapir eller andet skriftligt grundlag for en kommende borgerlig regering. Selvfølgelig kan principperne tage en anden form, men en borgerlig regering skal forpligte sig på åbenhed, mådehold med magten, respekt for faglighed og forsigtighed, når vi nærmer os lovens grænser.

Liberal Alliances opgave bliver at sikre, at en kommende regering lever op til disse idealer. Sker det ikke, har både det borgerlige Danmark og Liberal Alliance fejlet.

Vi borgerlige kan gøre det bedre for Danmark. Ikke mindst med Liberal Alliances hjælp.

1. Vi borgerlige skal benytte proportionalitet i politikken – ikke bruge de vildeste magtmidler bare for at virke handlekraftige. Respekten for den personlige frihed skal altid veje særdeles tungt, og politisk regulering med store omkostninger for frihed, økonomi og samfundsliv, men små gevinster, skal ikke gennemføres blot for, at statsministeren kan virke stærk, og Folketingets flertal kan fremstå bekymret og omsorgsfuldt.

2. Vi borgerlige skal genetablere ministerier og styrelser som kilder til viden – ikke fastholde dem som formidlingscentraler for regeringens holdninger. En borgerlig regering skal ikke ændre på eller tilbageholde den faglige rådgivning, som leveres af myndighederne. En regering er valgt til at træffe beslutninger, og de skal ikke altid følge den faglige rådgivning. En regering må gerne prioritere anderledes mellem forskellige hensyn, end embedsværk og myndigheder lægger op til, men en borgerlig regering skal som minimum indhente relevant faglig rådgivning, inden man træffer beslutninger med store konsekvenser for borgerne.

3. Vi borgerlige skal ansætte de bedst mulige i centraladministrationen – ikke favorisere ansøgere med samme partibog som ministeren eller med tidligere professionel relation med ministeren eller dennes parti. Vi har set, hvor galt det kan gå, når man politiserer embedsværket. Fra dag ét har den socialdemokratiske regering sørget for at ansætte partikammerater eller -relaterede i embedsmandsstillinger, og ja, det kan i teorien godt ske, at hovedparten af de bedste ansøgere tilfældigvis deler parti med de siddende ministre eller har arbejdet for ministrenes parti, men i praksis er det fuldstændig usandsynligt.

4. Vi borgerlige skal insistere på at lave reformer, som fremtidssikrer Danmark, uanset om det kolliderer med særinteresser, som findes i fagforeninger eller erhvervsorganisationer. Populismen og varetagelsen af snævre særinteresser på bekostning samfundet som et hele skal ud af dansk politik, og ind skal reformer, som grundlæggende gør Danmark til et bedre sted og giver det enkelte menneske mere frihed og ansvar.

5. Vi borgerlige skal insistere på, at der skal være åbenhed i regeringsførelsen og i den offentlige forvaltning. Vi kan ikke leve med, at borgere og journalister får usaglige afslag på aktindsigter, og at tidsfristerne for aktindsigter ikke tilnærmelsesvist bliver holdt, som det er tilfældet lige nu.

6. Vi borgerlige skal insistere på, at en fri presse er afgørende for demokratiet, og vi vil til hver en tid afstå fra at gøre pressen til en fjende og komme med vilde, generaliserende anklager mod medierne. Under et borgerligt lederskab vil vi insistere på, at magthaverne – dvs. regeringen inklusiv statsministeren – ikke kun gemmer sig bag sociale medier, men jævnligt stiller op til kritiske interviews med den majoritet af journalister, der som hovedregel laver oplysende journalistik.