Folketingsmedlem

Jens Meilvang

Transportordfører
Landdistrikts- og øordfører

Scroll for mere

Derfor er jeg liberal

Jeg er liberal, fordi jeg i bund og grund bare vil lade dig være i fred.

Det er desværre sådan, at vi for hver en krone, vi afgiver i skatter og afgifter deponerer beslutningerne om, hvordan vi danskere skal leve vores liv til en stat, der er langt fra, hvor danskerne er i deres dagligdag. I stedet vil jeg til hver en tid mene, at det er den enkelte familie – den enkelte dansker, der er eksperter i deres eget liv.

De ved selv, hvordan de får det bedste ud af deres eget liv. Det er jo trods alt dem, der lever det. Derfor må udgangspunktet i min optik være, at man selv tager ansvar for sit eget liv. For som vores system er indrettet i dag, kigger man mod kommunen og staten, så snart man har et problem, der skal afhjælpes. Her vil min drøm være, at alle, der kan og har mulighederne, først tænker på, hvordan de selv kan løse deres problem. Det vil også frigive ressourcer til dem, der faktisk har behov for hjælp.

Der findes desværre ingen grænser for, hvad velmenende politikere i dag mener, man skal blande sig i. Det mest kendte eksempel er nok den tvungne barsel til mænd, hvor vi udmærket ved, at børnene kommer til at tilbringe mindre tid med deres forældre, men alligevel er så opsatte på at styre borgernes liv, at vi tilsidesætter hele formålet med barslen: at børnene har tid med deres forældre. Det er ikke en tankegang, jeg bryder mig om. Det må til hver en tid være forældrene, der ved, hvad der er bedst for deres familie.

Hvorfor skal velfungerende familier med store indkomster f.eks. modtage børne- ungeydelse? Det er kun med til at gøre alle i Danmark til klienter i velfærdsstaten. Og jo, selvfølgelig skal alle, der har brug for hjælp have den hjælp, de har brug for. Men det giver ikke mening, at vi insisterer på, at alle skal knyttes an til systemet.

For mig handler det om frihed. Jeg har aldrig kunne forstå, at vi ikke kan gøre det mere attraktivt at oprette f.eks. friplejehjem, som på borgernes præmisser leverer det, de vil have – kærlighed og omsorg. Det er for mig bedre end et system bygget på kvalitetsstandarder fra en kommunalbestyrelse langt væk fra den ældre.

Generelt skal vi væk fra for megen statslig indblanding. For med det bliver det også dyrere at være dansker. Et sjovt, lille eksempel er, at jeg f.eks. producerer mit eget kød med fokus på dyrevelfærd og for at være selvforsynende. Derudover er det supergodt for biodiversiteten. Alle tre ting, jeg fornemmer, at mange på Christiansborg er optagede af. Men takken for staten, da jeg registrerede mine grise i deres system? En regning på 589 kroner og 76 øre. Alene for at registrere tre grise. Det understreger, at selv de mindste ting er bureaukratiske i Danmark og koster meget. Det er den slags, der sker, når vi har for meget statslig indblanding. Her kunne jeg godt tænke mig, at vi gik en anden vej, hvor staten i mindre grad rækker ind i vores liv.
Lad os da tro på danskerne i stedet – vi kan jo nok godt hitte ud af tilværelsen alligevel.

Udvalg og ordførerskaber

Ordførerskaber
Transportordfører
Landdistrikts- og øordfører

Udvalgsposter
Næstformand for:
Transportudvalget

Medlem af:
Indenrigsudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Stedfortræder i
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse

Mød Jens - Afspil video

Om Jens Meilvang:

Jens Meilvang er valgt til Folketinget for Liberal Alliance i Østjyllands Storkreds og er kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune.

Han er formand for Miljø- og teknikudvalget samt medlem af Økonomiudvalget.

Jens Meilvang har siddet i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune siden 2005, hvor han i løbet af første valgperiode var hhv. medlem og næstformand i Kultur- og Udviklingsudvalget. Han har siden 2010 været formand for Miljø- og Teknik udvalget.

Jens Meilvang er uddannet ejendomsmægler fra Randers Handelsskole og har bred erfaring med ejendomshandel.

Han er desuden bestyrelsesmedlem for flere organisationer: Grenaa Havn, Renodjurs. Jens Meilvang er gift og har to børn.