Alex Vanopslagh
14. maj 2021

Alt for mange danske succesvirksomheder flygter til udlandet for at vokse sig store. Tænk, hvis vi førte en politik, der gav dem lyst til at blive.

I marts gik virksomheden Trustpilot på børsen – desværre i Storbritannien og ikke i Danmark, selvom virksomheden blev startet her.

Det fik mig til at spørge erhvervsministeren om et overblik over, hvordan det er gået de mest succesrige nye danske virksomheder, der er startet siden årtusindskiftet.

Og det er nedslående læsning. Ud af de 10 største danske virksomheder startet i dette årtusinde, har 8 af dem ”forladt” Danmark ved enten at blive børsnoteret i udlandet eller at blive opkøbt af en udenlandsk investor og flytte hovedsædet til udlandet.

Af de 16 danske virksomheder med en værdi over 1 mia. kr., der er startet i samme periode, har kun 3 valgt børsnotering i Danmark.

Tallene taler deres klare sprog: Danskerne er stadig dygtige iværksættere, men Danmark skræmmer dem væk med høje skatter.

Det er nemlig ikke en tilfældighed, at nye firmaer flygter, når de når en vis størrelse. Danmark har den næsthøjeste aktiebeskatning og den højeste samlede beskatning i OECD.

Det betyder, at fremtidens muligheder og arbejdspladser flytter til udlandet, selvom de er skabt af danske hænder og hoveder.

Hvad nu hvis, vi gjorde Danmark til et land, man valgte til som iværksætter?

Hvis iværksættere og investorer sagde ”Selvfølgelig skal vi vokse os store i Danmark!” og gjorde det fordi, det var den bedste forretning.
Vejen er lige til:

• Flad, enkel beskatning af alt aktie- og kapitalindkomst på 27 %
• Selskabsskatten ned på 15 %
• Væk med topskatten
• Sænk beløbsgrænsen så det er nemmere at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft

Det skal være billigere at gøre Danmark rigere!