Liberal Alliance er Danmarks mest fremtidstro parti.
Vi glæder os til fremtiden og tror på, at vækst og velstand vil skabe bedre liv for alle danskere. Her fortæller 13 kandidater, hvad de glæder sig over og til.

Tekst Redaktionen

Anders Samuelsen Nordsjællands Storkreds

Over: At der ved siden af nogle af de mere kedelige overskrifter dukker flere og flere gode historier op om iværksættere, der lykkes. Det giver en tro på fremtiden og inspirerer endnu flere til at finde ud af, hvad de hver især har at bidrage med.

Til: At flere og flere unge på tværs af kulturer hylder friheden og fremtidstroen. Det gør verden bedre.

Ved siden af nogle af de mere kedelige overskrifter dukker flere og flere gode historier op om iværksættere, der lykkes. Det giver en tro på fremtiden.

Alex Vanopslagh Vestjyllands Storkreds

Over: At der er en generel udvikling, hvor de unge stemmer på mere visionære partier, som ikke bare går ind for status quo. Det skaber et mere dynamisk samfund.

Til: At accelerere den udvikling, hvor unge bliver mere liberale. Posen skal rystes, og der skal sammensættes et nyt folketing. Selv om det går fint i Danmark i dag, så blokerer Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for alle reformerne. Det skal vi væk fra!

Mette Bock Hele landet, Europa-Parlamentsvalg

Over: At verden på stort set alle parametre er blevet bedre, og det afspejler sig også i Danmark. Selvfølgelig er der udfordringer, men vi har et valg. Vi kan enten læne os tilbage og sige, at det er synd for os. Eller vi kan engagere os og gøre noget.

Til: Et spændende politisk år. Måske er jeg helt ude af politik til sommer, men nu stiller jeg op til Europa-Parlamentsvalget og håber, at vi får en sober debat om, hvor EU skal bevæge sig hen. Jeg vil i hvert fald gøre mig umage.

Jeg håber, at vi får en sober debat om, hvor EU skal bevæge sig hen. Jeg vil i hvert fald gøre mig umage.

Steen Holm Iversen Sydjyllands Storkreds

Over: At kunne kæmpe videre for fred, frihed, vækst og udvikling, De ting, der har holdt sammen på Europa siden 2. Verdenskrig, er under pres. Vi må ikke glemme, hvor vi kommer fra, ej heller hvad der har sikret Europa en historisk demokratisk udvikling og en hidtil uset økonomisk vækst.

Til: Forhåbentlig at kunne være med til at sætte den kurs for Danmark, som kan sikre udvikling og sammenhæng i hele Danmark. Finanskrisen var dyr ikke mindst for
livet i yderområderne. Jeg vil arbejde for vækst og udvikling i hele Danmark.

Joachim B. Olsen Københavns Omegns Storkreds

Over: At det går godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen er høj, og der er færre på overførselsindkomst. Selv om mange af de reformer, der ligger bag, har været udskældte, må vi glæde os over, at de virker.

Til: At den reformdagsorden, som har præget dansk politik de sidste 12-14 år, fortsætter. Reformerne øger vores velstand, som er en forudsætning for, at vi har ressourcer til at leve gode liv i vores dagligdag, udfolde os og realisere vores drømme.

Laura Lindahl Sjællands Storkreds

Over: At Danmark er foregangsland, når det kommer til børns rettigheder, og at vi virkelig rykker på området. I Danmark tager vi børns stemme alvorligt, også i svære sager som skilsmisser, hvor børn har ret til at blive hørt, når det drejer sig om samvær.

Til: At så mange unge bakker op om frihedsdagsordenen. Når verden ser ud til at blive mere polariseret, er det altafgørende at stå fast på frihed som bærende værdi.

Henrik Dahl Sydjyllands Storkreds

Over: At uddannelsesområdet er i bedre forfatning, end da vi overtog det. Vi har lavet en masse gode reformer; i gymnasiet, på den forberedende grunduddannelse og en justering af folkeskolereformen.

Til: Forhåbentlig at fortsætte med liberaliseringer på universitetsområdet. Jeg vil gøre rigtig meget for, at det bliver mere frit at gå på universitetet.

Jeg vil gøre rigtig meget for, at det bliver mere frit at gå på universitetet.

Ole Birk Olesen Østjyllands Storkreds

Over: At det går grundlæggende godt, og vi har en meget lav arbejdsløshed. Vi får generelt bedre styr på tingene, og på teknologifronten går vi frem mod, at vi belaster miljøet mindre.

Til: Jeg glæder mig til, at den plan, som regeringen sammen med DF har aftalt for nyanlæg og udvidelser af vejene, skal iværksættes efter et valg. Vejene har været underprioriterede i det seneste årti, og folk sidder for meget i kø. Det bliver skønt at komme i gang med byggeriet.

May-Britt Kattrup Nordsjællands Storkreds

Over: At LA’s ønske om legalisering af medicinsk
cannabis er blevet en realitet, så danske patienter ikke behøver at være kriminelle for at få lindring. Samtidig betyder det arbejdspladser, eksport og skatteindtægter til Danmark.

Til: Styrkede patientrettigheder. Med den nye sundhedsreform styrkes det frie valg og overholdelsen af ventegarantier. Muligheden for at vælge privat har længe været en velbevaret hemmelighed, men nu forpligtes hospitaler og læger til at oplyse om mulighederne på en overskuelig og lettilgængelig måde.

Carsten Bach Fyns Storkreds

Over: Arbejdet med Naturpakken, der har givet mere fri og vild natur på statens arealer og reduceret Naturstyrelsens kommercielle tømmerproduktion.

Til: Den grønne omstilling af transportsektoren, fordi den forhåbentlig vil give danskerne nye og spændende teknologier samt mere og billigere mobilitet.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille Københavns Storkreds

Over: At vi har sænket skatterne over 21 milliarder kr. – det er historisk stort. Og at der aldrig har været så mange i beskæftigelse.

Til: At vi i Danmark får et samfund med endnu flere, der får lov at leve det liv, de gerne vil. At vi vil kurere endnu flere sygdomme, og at teknologi vil gøre tilværelsen lettere. I takt med at vi bliver rigere, får vi flere muligheder.

I takt med at vi bliver rigere, får vi flere muligheder.

Kenny Olsen Bornholms Storkreds

Over: Alle dem, der på trods af regler og bureaukrati alligevel har mod og lyst til at kaste sig ud i livet som iværksættere for at skabe de jobs, vi har brug for i fremtiden.

Til: At de unge, som har LA som deres førstevalg, bliver lidt ældre – så LA’s fantastiske politik kan komme til at fylde lidt mere, og vi kan droppe diskussionen om, hvordan kagen skal fordeles, til fordel for en snak om, hvordan den kan blive større.

Christina Egelund Nordjyllands Storkreds

Over: Livet. Vi bor i et godt land med demokrati og frihed – rettigheder, som vi ofte tager for givet, men som vores forfædre er gået i graven for. Fordomsfrihed og tolerance er noget af det, jeg er allermest stolt af, og som vi virkelig skal værne om i Danmark.

Til: Forhåbentlig at være med til at fortsætte den kurs, som ikke kun vi, men mange har været med til at sætte, for at udvikle Danmark i den globaliserede verden, vi lever i.