Den østjyske virksomhed Kamstrup er et mønstereksempel på, hvordan vækst og overskud kan bruges til at skabe løsninger til gavn for alle. Parallelt med en milliardomsætning og en 30-dobling i antallet af medarbejdere er virksomhedens drivkraft at opfinde teknologier, der sikrer mennesker ren energi og rent vand. En kombination, der ligger helt i tråd
med LA’s politik.

Tekst Michael Monty · Foto PR

Kamstrup er verdens førende producent af systemer til intelligent energi- og vandmåling. Selvom virksomheden med base i Stilling nær Skanderborg allerede har været på en imponerende vækstrejse de seneste årtier, både målt i omsætning, eksport og antallet af medarbejdere, er der formuleret nye og endnu større mål frem mod 2030.
“For fem år siden var vi en international virksomhed med tyngde i Nordeuropa. Nu er vi godt på vej til at blive en ægte global virksomhed. Alt tyder på, at vi kan blive en spiller på det globale marked for forbrugsmåling, der kan sammenlignes med Grundfos’ position som producent af pumper,” siger Senior Vice President i Kamstrup Jesper Daugaard.
Indtjeningen øremærkes for en stor dels vedkommende til forskning, udvikling og innovation, og i den forbindelse tages de globale udfordringer med klima og manglende vandressourcer særdeles alvorligt, når der lægges strategier omkring mødebordet i Stilling. Det falder i god jord hos LA’s ordfører for miljø, klima og energi, Carsten Bach.
“Når man som Kamstrup er en virksomhed med overskud på bundlinjen, er der samtidig overskud til at tænke nyt og opfinde morgendagens smarte løsninger på det grønne område. I disse år med højkonjunktur og favorable rammevilkår for danske virksomheder har virksomhederne generelt bedre muligheder for at afsætte midler til forskning, udvikling og innovation,” siger Carsten Bach.
Han kalder Kamstrup for et mønstereksempel på en virksomhed i vækst, der bruger dele af sit overskud på at udvikle nye løsninger og har et klart fokus på forskning og innovation inden for miljø og klima. Det er netop måden at møde miljø- og klimaudfordringerne på:
“Det er morgendagens teknologi og løsninger, som skal hjælpe os med de udfordringer, vi har i dag. Verdens udfordringer løses ikke alene med solceller og vindmøller – vi skal opfinde nye teknologier og finde andre løsninger,” siger Carsten Bach.

Vi er drevet af klimaudfordringerne og manglen på vand, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre flest mulige mennesker ren energi og rent vand 24/7.

Jesper Daugaard
Senior Vice President hos Kamstrup

Drevet af klimaudfordringer
De seneste ni år har Kamstrup præsenteret tocifrede vækstrater, og antallet af medarbejdere er blevet 30-doblet siden 1991. Jesper Daugaard understreger, at Kamstrup altid har investeret væsentligt mere i forskning og udvikling end konkurrenterne.“Sjovt nok betyder det, at vi ligger i spidsen og tjener gode penge. Drivkraften er aldrig at være tilfreds – kun world-class er godt nok. Men det handler i høj grad også om, at vi er drevet af klimaudfordringerne og manglen på vand, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre flest mulige mennesker ren energi og rent vand 24/7. Vores løsninger er og skal også fremover være rygraden i forsyningernes fremtidige distributionsnet,” siger Jesper Daugaard.Overordnet mener Carsten Bach ikke, at rammevilkårene for virksomheder som Kamstrup er gode nok i Danmark. Eksempelvis vil en lavere selskabsbeskatning give bedre mulighed for investering i udvikling af ny teknologi og udvidelse af produktionen. Liberal Alliances grønne ordfører pointerer, at Danmark har en førertrøje på miljøområdet, som skal udnyttes til at øge eksporten og til at påvirke myndighederne og borgerne i andre lande til i lige så høj grad som i Danmark at tage ansvar for påvirkning af vores fælles økosystem. “Jeg kan mærke den respekt, der er om danske virksomheder, når jeg er ude i verden – senest f.eks. til COP24-klimatopmødet i Katowice. Der er store forventninger til de løsninger, danske virksomheder kan levere, og danske virksomheder regnes som meget seriøse samarbejdspartnere i udviklingsprocesser og som nogen, der kan levere nye løsninger på verdens udfordringer. Det er jeg stolt af,” understreger Carsten Bach.

Verdens udfordringer løses ikke med solceller og vindmøller – vi skal opfinde nye teknologier og finde andre løsninger.

Carsten Bach
Miljø-, klima og energiordfører

Behov for flere investeringer
I Stilling er Jesper Daugaard til dels enig i, at Danmark har en grøn førertrøje.“Hvis man sammenligner med Le Mans, kan man sige, at Danmark på nogle områder ligger i førerfelt og måske forrest – vi har bare ikke p.t. de bedste omgangstider, og på enkelte områder er bilen kørt i garage. Vi skal passe på ikke at blive overhalet af lande som Holland og Israel, som i øjeblikket virkelig rykker,” siger Jesper Daugaard.Kamstrup-chefen kunne godt ønske sig, at ikke kun Kamstrup, men hele Danmark som nation investerer mere i forskning og udvikling – og dermed i vores fælles fremtid.“Bl.a. green-tech og vandteknologi er blevet et globalt vækstmarked, og der har vi som land en fantastisk strategisk mulighed – gerne i brede samarbejder, frem for at det skal være overladt til de enkelte virksomheders initiativer. En politisk vision om at digitalisere dansk forsyning vil både udfordre rammerne og skabe et innovationsfokus, hvor vi kan bruge synergier til at accelerere Danmarks udvikling,” siger Jesper Daugaard.

Kamstrup

- Grundlagt i 1946 af iværksætteren Olaf Kamstrup.
- Verdens førende producent af systemer til intelligent energi- og vandmåling.
- Nettoomsætning i 2017 på 2,1 milliarder kr. Målet i 2030 er en årlig omsætning på 10 milliarder kr.
- Cirka 1.500 medarbejdere fordelt i flere end 20 lande – heraf omkring 1.000 i hovedsædet i Stilling nær Skanderborg.