De brølende 20'ere

- mere af det vi savner

Scroll for mere

Når COVID-19 har sluppet sit jerngreb skal vi sørge for, at danske virksomheder og familier kommer bedst ud af den økonomiske krise. Flere job, mere forbrug og flere fester – mere af alt det vi savner. En økonomisk genstartsplan, så Danmark kan begynde med et brøl.

Danmark har brug for en økonomisk genstartsplan, når COVID-19 har sluppet sit greb om samfundet, så danske virksomheder og deres medarbejdere igen kan skabe vækst og få kickstartet optimismen.

Tusindvis af små- og mellemstore virksomheder kæmper lige nu for overlevelse, alt for mange danskere er uden job og forbrugerne holder på deres penge. Det anslås, at Danmark samlet har haft et væksttab på mere end 400 mia. kr. under den et år lange sundheds- og nedlukningskrise. Den danske eksport har lidt et tab på 110 mia. kr. i 2020, ifølge tal fra DI.

Derfor er det falsk, når regeringen foregiver, at erstatninger og ”hjælpepakker” har fået danske virksomheder og dansk økonomi trygt gennem krisen. Virksomhederne har bestemt ikke fået dækket omkostningerne ved krisen af staten – de bærer store byrder og har opbygget massiv gæld. Der er mere end nogensinde behov for vækstskabende politik.

Derudover agerer Danmark selvsagt i en global verden, hvor de fleste lande vil forsøge at give deres egne virksomheder gunstige vilkår efter corona, så de får konkurrencefordele.

Det er særligt den samlede oplevelsesindustri, der bløder, og som har brug for en kickstart. Men også de danske eksportvirksomheder vil efter krisen stå i en glohed konkurrencesituation. Også detailhandlen har brug for et skub, når det gælder grænsehandels-følsomme varer.

Liberal Alliance foreslår derfor en optimisme- og vækstpakke – ”De brølende 20ere – mere af alt det vi savner”, der dels skal give virksomheder og forbrugere akut hjælp over de næste to år, og dels ændre en række regler permanent, så vi kan øge væksten og arbejdsstyrken.

Danmark har ikke brug for flere politiske sololøb. Derfor bør et bredt flertal af partier allerede nu stille sig bag en vækstplan for Danmark, der kan virke straks, når vi om kort tid er ude af sundhedskrisen. LA så gerne, at alle forslagene blev permanente, men hvis der alene kan samles et flertal for en midlertidig vækstplan, så er det også et skridt i den rigtige retning for LA.

Forslag

Der er akut brug for, at danske virksomheder kan konsolidere sig efter tab af omsætning og øget gæld under nedlukningen. Især den samlede oplevelsesindustri har brug for en kickartart. Og der er behov for at flere private forbrugere med kort varsel tør og vil svinge dankortet, og at danske butikker i højere grad er konkurencedygtige i grænselandet.

LA har følgende fem vækstforslag, som har udløbsdato om to år:

 • Selskabsskatten nedsættes med 5 pct. point fra 22 pct. til 17 pct.
 • Virksomheder skal kunne trække corona-underskud fra i selskabsskatten uden begrænsninger i en årrække.
 • Jobfradraget øges for alle i arbejde med 3.900 kr. hver måned svarende til 1.000 kr. mere i hånden efter skat.
 • Halvering af moms på oplevelsesindustrien – restauranter, hoteller og forlystelser mv.
 • Halvering af afgifter på grænsehandelsvarer – øl, vin, spiritus, chokolade og slik.

Derudover har LA en række varige forslag, der vil øge væksten og arbejdssstyrken og gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft:

 • Sænk de generelle omkostninger ved at drive virksomhed. (Arbejdsskadeafgift og G-dage)
 • Aktieskatten sænkes til en flad skat på 27 pct.
 • Fribeløb fjernes på SU, så man kan tjene hvad man vil uden fradrag.
 • Modregningen af lønindkomst i folkepensionen fjernes (både for grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck).
 • Ægtefæller skal have lov til at bruge af hinandens topskattebundfradrag således, at to familier med samme indkomst beskattes ens.
 • Sænk kravet i beløbsordningen til et niveau som svarer til den laveste overenskomstmæssige løn (ca. 19.800 kr. om måneden eksklusiv pension).
 • Udvid muligheden for brug af forskerskatteordningen, således at det er muligt med en indtægt på mere end 50.000 kr. om måneden og at bruge ordningen i op til 10 år (i dag kræver det en indkomst på 69.000 kr. om måneden og man kan maksimalt bruge ordningen i 7 år).