Laura Lindahl bliver vred, når socialt udsatte børn svigtes, eller systemet spænder ben for borgerne. I hendes eget liv som småbørnsmor er retten til at indrette egen travle hverdag afgørende.

Tekst Katrine Basbøll · Foto Martin Bubandt

Min bedste egenskab er mit mod. Jeg har aldrig været bange for fremtiden, udvikling eller at træffe afgørende valg. Tværtimod er jeg bange for stilstand. Jeg har altid udfordret det eksisterende, stillet spørgsmålstegn ved status quo og søgt efter en mening med, at tingene er indrettet, som de er. Det gør jeg også i mit politiske arbejde. Jeg er i politik for at forandre, for at gøre Danmark til at bedre sted, og til det har jeg brug for mit mod og gåpåmod.

Det, der gør mig mest vred, er uretfærdighed. Jeg har en meget stærk retfærdighedssans, og den er faktisk mit kompas i mit politiske virke. Når jeg oplever uretfærdighed, vil jeg ændre på tingene, om det så er, at socialt udsatte børn svigtes af systemet, eller andre steder, hvor den gældende lovgivning eller systemets indretning står i vejen for, at borgerne bliver behandlet retfærdigt. Det gælder også det høje skattetryk, hvor systemet står i vejen for, at de penge, man arbejder hårdt for at tjene, kan komme ens familie til gode.

Det, der gør mig mest glad, er at kunne træffe de rigtige beslutninger for mig selv og min familie, at kunne vælge den skole eller daginstitution, der passer til mine børn, og at alle andre borgere har den samme frihed til at vælge. Selv om mit job er usædvanligt, ligner min hverdag jo alle andre børnefamiliers, og i en travl hverdag betyder friheden til at kunne indrette sig optimalt alt, hvad end det handler om at kunne købe en ekstra bil, så dagligdagen ruller nemmere, have mulighed for at tilkøbe rengøringshjælp eller noget tredje, der gør livet bedre for den enkelte familie.
Der findes ingen “one size fits all”. Derfor skal der være så meget valgfrihed som muligt, samtidig med at der skal være et finmasket socialt sikkerhedsnet til at gribe borgerne, hvis de falder.

Blå bog

Laura Lindahl

- Født 1983
- Opstillet i Sjællands Storkreds
- Medlem af Folketinget siden 2015 (1.-suppleant i 2011)
Ordførerskaber: Beskæftigelse, Børn og familie, Kommunal, Ligestilling, Den offentlige sektor og Social
- Rådmand i Frederiksberg Kommune fra 2014
- Medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune fra 2014
- Formand for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget fra 2014-2018
- Formand for børneudvalget fra 2019
- Cand.merc. (filosofi) fra CBS
- Har tidligere arbejdet med fodboldrettigheder i DBU
- Fra Køge
- Gift med Tobias, mor til Ferdinand og Columbine