Medlemmer af regionsråd

Region Hovedstaden
Niels Høiby
Overlæge og professor på Rigshospitalet.
44993532 mobil 40463532 / hoiby@dadlnet.dk

Region Midtjylland Ivar Dreyer
21404649  / Ivar.Dreyer@rr.rm.dk

Region Nordjylland
Agnethe Benedikt Mørch
Arbejder som privatpraktiserende jordemoder, og driver en lille butik.
51243647 / agnethe@benediktmorch.dk

Region Sjælland
Egon Bo
Fhv.kommunaldirektør i Slagelse 1990 – 2010
Indehaver af EB-rådgivning.
21562581 / egbo@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark
Marianne Mørk Mathiesen
Praktiserende læge.
28697900 / marianne.m.mathiesen@gmail.com