Carsten Bach

Miljøordfører, klimaordfører, energi- og forsyningsordfører, udviklingsordfører, landbrugs- og fødevareordfører, Grønlandsordfører og Færøordfører

Scroll for mere

Carsten Bach

Østjyllands Storkreds

Uddannet geolog. Efter studentereksamen fra Holstebro Gymnasium gennemførte Carsten en reserveofficersuddannelse i Flyvevåbnet og Søværnet og var efterfølgende udsendt som FN-observatør og informationsofficer ved FN’s daværende mission i Georgien, Kaukasus. I dag arbejder Carsten som fagchef ved Dansk Miljørådgivning i Ry.

+45 33374911
carsten.bach@ft.dk