Hvad betyder frit skolevalg?

I Danmark er der frit skolevalg. Det betyder, at forældrene som udgangspunkt frit kan vælge en anden skole end den distriktsskole, deres barn hører til.

Ved frit skolevalg kan man som forælder frit vælge et andet undervisningstilbud, som svarer til det, der almindeligvis udbydes i folkeskolen. Udover en anden folkeskole, kan man søge om lov til at gå på en friskole, en privat grundskole eller modtage hjemmeundervisning.

For at benytte sig af en anden skole end distriktsskolen kræver det dog, at der er plads på den ønskede skole og at skolen har et relevant undervisningstilbud til barnet.

Fordele ved frit skolevalg

Nyere undersøgelser viser, at der ses en stigning i antallet af forældre, der vælger at benytter sig af det frie skolevalg. Det er især faktorer som trivsel blandt eleverne, lærernes dygtighed og skolens fokus på social og faglig udvikling, der spiller ind. Ved frit skolevalg kan forældrene selv vurdere, hvilken skole, de er trygge ved og har tiltro til.

En anden fordel ved frit skolevalg og også muligheden for at vælge skole på tværs af kommunegrænser. Hvis der er plads på den ønskede skole, har man krav på at blive optaget – også selvom skolen ligger i en anden kommune end ens bopælskommune. Frit skolevalg kan være en fordel for familie, der bor tæt op ad en anden kommune.

Hvis et barn har særlige behov og f.eks. har brug for specialundervisning eller sprogstøtte, kan bopælskommunen henvise til en anden skole eller undervisningstilbud end distriktsskolen. Ønsker forældrene at benytte et andet tilbud end det, de bliver henvist til, kan de frit vælge et specialtilbud, så længe der er plads på den pågældende skole og undervisningstilbuddet er tilsvarende.

Det mener Liberal Alliance om frit skolevalg

I Liberal Alliance ønsker vi mere frihed i den danske folkeskole. Vi mener, at man skal have mulighed for at vælge den skole, man mener er bedst for ens barn. Man skal frit kunne vælge mellem folkeskole, uanset om man ønsker plads på distriktsskolen, en anden folkeskole eller en fri- eller privatskole. Hvis man har børn med særlige behov, vil vi også sikre et nemmere frit skolevalg af specialskole.

Forældre, der ønsker mere medindflydelse, skal have lov til det. Derfor ønsker vi, at skolebestyrelser rundt omkring på landets skoler skal have større medbestemmelse. Samtidig skal det være nemmere for forældre eller kompetente fagpersoner at starte deres egen skole eller daginstitution, hvis de ønsker det.

Der skal være større handlerum og mere frihed på skolerne til at danne rammer, der udover uddannelse sikrer både trivsel, dannelse og et fagligt højt niveau i undervisningen. Og det skal være frivilligt for hver enkelt skole, om de ønsker at være underlagt folkeskolereformen.

Sidst men ikke mindst ønsker vi at forhøje den statslige støtte til fri- og privatskoler, så koblingsprocenten hæves til 80 %. På den måde kan egenbetalingen sænkes, og flere forældre får mulighed for at tilvælge en fri grundskole.