Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor borgerne er veluddannede. Det beriger den enkeltes liv og sætter vedkommende i stand til at skabe vækst og velstand. Det indebærer imidlertid ikke nødvendigvis, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, men at der udbydes solide uddannelser på alle niveauer fra erhvervsuddannelserne til forskningsuddannelserne. Fokus skal således ikke være på kvantitet, men på kvalitet og faglig dygtighed. Liberal Alliance står vagt om fagligheden.

Både erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og forskningsbaserede uddannelser på universiteterne spiller en nøglerolle for Danmarks mulighed for at skabe arbejdspladser, vækst og eksport i en globaliseret verden.

Det ligger Liberal Alliance på sinde at sikre høj kvalitet hele vejen gennem uddannelsessystemet samt frie og gode forhold for forskningen – både nationalt og internationalt. Det gør man ved at sikre langsigtede økonomiske rammer for vore uddannelsesinstitutioner, såvel som ved ikke alene at prioritere bredde, men også elite.

Uddannelsernes og forskningens kvalitet skal desuden sikres ved at gøre institutionerne reelt selvejende og mindre detailregulerede. Der skal sikres større armslængde mellem politikere og forskere.

Der skal være flere penge til den frie forskning. Konkret har vi foreslået og anvist finansiering til en øget årlig bevilling på 800 mio. kr.

I Liberal Alliance tror vi på, at du er i stand til at tage vare på dit eget liv. Derfor mener vi, at der skal være mere frihed til studerende. Vi går ind for, at uddannelsesloftet afskaffes, at vi tager et opgør med fremdriftsreformen, at vi fjerner loftet over hvor meget man må tjene ved siden af sin SU og at 6-årsreglen for læger afskaffes, så vi kan beholde flere læger i Danmark

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.