For Liberal Alliance er socialpolitikken en af hjørnestenene i velfærdssamfundet. En af grundpillerne i en god socialpolitik er et ordentligt sikkerhedsnet for dem, som har brug hjælp. Liberal Alliance ønsker en værdig og anstændig socialpolitik som sigter mod, at den enkelte borger inkluderes i det danske samfund. Alle mennesker er forskellige, og derfor er der stor forskel på, hvordan man bedst tager hånd om borgere, som har brug for hjælp. Derfor bør hjælpen være tage udgangspunkt i det enkelte menneske og dets udfordringer.

Der skal ryddes op i bureaukratiet og i de komplekse systemer, der er etableret for at monitorere og detailstyre det arbejde, som de varme hænder udfører. Vi skal have tillid til fagligheden hos ledelsen og medarbejderne og ikke forsøge at regulere og kontrollere alle detaljer, for det vil gøre tilbuddene bedre, sikre at hjælpen bliver ydet til rette tid og på rette sted og bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Det er væsentligt, at der fokuseres på borgerens behov og borgerens retssikkerhed. Det skal sikres, at alle borgere vurderes individuelt uden kassetænkning, og vi vil indføre en social ombudsmand, så borgernes retsstilling forbedres.

Udsatte borgere
Vi skal søge at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet for socialt udsatte borgere. Uanset om der er tale om syge, udsatte eller handicappede, er den bedste hjælp en krog i arbejdsmarkedet – det øger livskvaliteten og inkluderer den udsatte i samfundet. Derfor er det rigtig godt, at vi har indført et socialt frikort, der gør det nemmere for socialt udsatte at have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Børn
I sager om børn handler det for Liberal Alliance altovervejende om barnets tarv. Kan forældrene ikke sikre barnets trivsel, har myndighederne et ansvar for at sætte ind hurtigst muligt.

Handicappede
Mennesker med en funktionsnedsættelse skal betragtes som ligeværdige samfundsborgere i Danmark. Alle har både pligt og ret til at være en del af samfundet og fællesskabet.

Frihed er en grundlæggende forudsætning for det gode liv, og derfor er det så afgørende for Liberal Alliance at sikre mest mulig frihed for alle borgere i Danmark. For at nå hertil er det er nødvendigt at vende tilgangen, hvor færre ressourcer bruges på servicetiltag til fordel for bureaukrati og administration. Det skal være langt nemmere for mennesker med funktionsnedsættelse af anskaffe sig de fornødne hjælpemidler, samtidig med at fremtidens hjælpemidler bør udspringe af den teknologiske udvikling for at sikre den smarteste og bedste hjælp.

Ingen mennesker med funktionsnedsættelse er ens. Derfor skal hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte. Her er det nødvendigt, at der bliver mere frit valg for den enkelte med funktionsnedsættelse således, at de har mulighed for at få netop den hjælp, som de efterspørger. Derudover skal borgere også have mulighed for at tilkøbe ekstraservice gennem egenbetaling.

 

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059