Ejendomsskat

Hvis du er boligejer i Danmark, skal du betale to typer skatter af din faste ejendom til det offentlige: ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Ejendomsskatten, også kendt som grundskylden, er en skat på den jord eller grund, du ejer. Ejendomsskatten beregnes ud fra en promille af grundværdien og betales til den kommune, hvor boligen er placeret.

Denne grundskyldspromille varierer fra kommune til kommune, men skal være mellem 16 og 34 promille. Kommunen med den laveste grundskyld er Gentofte (16 promille), og den næstlaveste er i Greve (16,9 promille). Omvendt er der flere kommuner med den maksimale grundskyld på 34 promille – f.eks. København, Odsherred og Fanø. Man kan derfor selv have stor indflydelse på, hvilken grundskyld man vil betale ved fx at flytte til en kommune, der har en lav grundskyldspromille.

Ejendomsskatten eller grundskylden kan godt stige fra år til år, fx hvis grundværdien af din bolig stiger. Der er dog sat en grænse for hvor meget ejendomsskatten må stige med den såkaldte reguleringsprocent, som aktuelt ligger på 7 % pr. år.

Ejendomsværdiskat

Ud over ejendomsskat skal man som boligejer betale ejendomsværdiskat. Denne skat betales ikke til kommunen, men staten. Hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat, afhænger af ejendomsværdien, som er baseret på en ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskatten svarer til 1 % af ejendomsværdien op til de første 3.040.000 kr. Al værdi af ejendommen over 3.040.000 kr. beskattes med 3 %, så de, der bor i dyrere boliger, skal betale en højere skat, både i kroner og ører og som andel af boligens værdi.

Ejer du fx en bolig, som har en ejendomsværdi på 4. mio. kr., skal du betale 1 % af de første 3.040.000 kr., altså 30.400 kr., plus 3 % af de resterende 960.000 kr., altså 28.200 kr., hvilket giver 58.600 kr. i ejendomsværdiskat i alt. Til sammenligning er en gennemsnitlig månedsløn i Danmark på ca. 44.000 kr.

Afskaf ejendomsskatten

I Liberal Alliance er det vores politik, at ejendomsskatten, eller grundskylden, skal afskaffes. Dels fordi ejendomsskatten er med til at komplicere boligskattesystemet, da danskerne skal betale flere forskellige slags boligskatter, hvilket er unødigt komplekst. Hvis vi i stedet kun har én skat på boligen, vil systemet være meget mere gennemskueligt, og danskerne vil lettere kunne træffe kvalificerede beslutninger om deres boligøkonomi.

Og dels fordi det ikke er rimeligt, at ejendomsskatten kan stige relativt hurtigt og dermed skabe uforudsigelighed og utryghed for danske boligejere. Ejendomsskat udgør efterhånden en relativt stor del af mange danske familiers økonomiske udgifter, og denne situation vil forværres, hvis ejendomsskatterne bliver ved med at stige.

Uden ejendomsskat vil danskerne have flere penge til dem selv, som de kan bruge på mere tid med familien, investeringer eller andet. Vi kan godt forlange af kommunerne, at de er økonomisk ansvarlige med skatteborgernes penge og finder andre finansieringskilder til diverse projekter end ejendomsskatten, der mange steder er kommet ud af kontrol og skaber stor utryghed for boligejere.

Hold ejendomsværdiskatten i ro

Det er også vigtigt, at vi holder ejendomsværdiskatten i ro. Der er i mange år blevet opkrævet meget høje ejendomsskatter baseret på et dybt fejlagtigt ejendomsvurderingssystem. Det er retssikkerhedsmæssigt dybt problematisk. Danskerne skal selvfølgelig kunne stole på, at ejendomsvurderingen bliver foretaget på en forsvarlig måde, og den skat man skal betale, er korrekt.

Indtil vi når derhen igen, bliver vi nødt til at være forsigtige med at opkræve boligskatter, fordi vi ikke skal risikere at opkræve for meget. Senest har forligskredsen, som Liberal Alliance er del af, aftalt at lempe ejendomsværdiskatten med 3 mia. kr. 2021-2023. Det skaber større økonomisk tryghed for boligejere, men der er brug for yderligere initiativer.

Vi skal have lempet ejendomsværdiskatten yderligere, så boligejere fortsat kan være trygge ved, at ejendomsværdiskatten holdes i ro. Særskatten på boliger med en ejendomsværdi over 3.040.000 kr. skal afskaffes, da det er en unødvendig misundelsesskat, som kun giver en minimal indtægt til staten og skaber unødig forskelsbehandling for boligejere. Derudover skal vi igangsætte et arbejde for at revidere det fejlslagne ejendomsvurderingssystem, som har negative konsekvenser for rigtig mange danskere.